Vice Fractievoorzitter

Anneke Lubbers

Verkeer en mobiliteit: Economische zaken en recreatie: Sociale samenhang en leefbaarheid: Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur , Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur, Ruimtelijke orde en volkshuisvesting

 

Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries.

Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving.

Ik voel mij erg betrokken bij de samenleving en wil daar graag een positieve invloed op uitoefenen. De afgelopen 5 jaren heb ik dat kunnen doen door raadslid te zijn voor een partij die mij zeer aan het hart ligt.

Nederland is, mede door de PvdA, weer uit een diep dal geklommen.

Toch is er veel kritiek op de PvdA. Ik vind dat jammer. Juist doordat de PvdA mee heeft kunnen regeren, zijn sommige bezuinigingsmaatregelen minder hard aangekomen dan als we niet mee hadden geregeerd. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een terugkeer van veel kiezers naar de PvdA.

Het zal vooral nodig zijn om te luisteren naar de mensen, met ze in gesprek te gaan en dan samen te zoeken naar oplossingen.Wat is wat ik  mij persoonlijk ook voorneem: ik wil luisteren naar de mensen om mij heen en er ook wat mee doen. Ik voel me vooral maatschappelijk betrokken.

Werkzaamheden:

Ik heb 10 jaar gewerkt bij de woningstichting in Vries en daarna 12 jaar bij het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen (Ondernemingsraad en medisch secretaresse).
Sinds 1998 werk ik als fractiemedewerkster voor de PvdA-Statenfractie in Drenthe. De hier opgedane ervaring en contacten neem ik uiteraard mee in de gemeentepolitiek.
Vanaf 2005 t/m 2016 was ik eigenaresse van Theehuis de Bosrand te Norg.
En vanaf mei 2017 werk ik weer met veel voldoening bij de polikliniek KNO in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. En natuurlijk nog steeds bij de PvdA-Statenfractie.

Motto:

Politiek moet leuk zijn.
Daarnaast ben altijd geïnteresseerd in de verhalen achter de mensen.Ieder mens heeft zijn eigen verhaal.

Eigenschappen:

Punctueel, serieus, betrouwbaar, doortastend, kan heel slecht tegen onrecht.

Aandachtsgebied:

Mijn aandachtsgebieden in de politiek liggen op het cultureel – sociale vlak, kunst – en cultuur, sport, onderwijs, verkeer en vervoer, economie, betaalbare woningen voor jonge mensen uit onze gemeente, leefbaarheid in de kleinere kernen.

Actie met bewoners voor veilig fietspad

Actie voor veilig fietspad Hunnebedstraat TYNAARLO/Zeegse

Portefeuille:

Verkeer en mobiliteit:
Wegen (Janny)
Verkeer en vervoer (Janny)

Economische zaken en recreatie:
Recreatie en toerisme
Economische zaken

Onderwijs:
Lokaal onderwijsbeleid (inclusief IAB)

Sociale samenhang en leefbaarheid:
Welzijn (Klaas-Jan- Carla)
Kunst en cultuur (Klaas-Jan -Carla)
Sport ( Klaas-Jan, Janny)

Vrije-tijd:

Een aantal steekwoorden van dingen die ik leuk vind: lezen (al kom ik daar helaas niet zoveel aan toe), een paar dagen naar het stadje Durbuy in de Ardennen, wijntje drinken, gek op Engelse detectives, samen eten met mijn man en alle kinderen en kleinkind, weekje Gran Canaria.

Persoonlijkegegevens:

Anneke Lubbers
Nieuwe Rijksweg 33
9481 AP Vries
geb. 02-09-1960
Tel: 06-11131059
a.lubbers@live.nl

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Herman Beerda, moeder van Nicole , René en Annemarijn en Oma van kleinzoon Luuk.