Raadsleden

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Fractie voorzitter

Gezonde leefomgeving, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid,Financiën, Algemeen bestuur, Openbare orde en veiligheid
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Vice Fractievoorzitter

Verkeer en mobiliteit: Economische zaken en recreatie: Sociale samenhang en leefbaarheid: Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur , Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur, Ruimtelijke orde en volkshuisvesting