Steunfractie

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Steunfractie, secretaris

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Algemeen inzetbaar, Nieuwsbrief
Jelbrich Peters

Jelbrich Peters

Steunfractie ,plv secretaris /notulist

Algemeen bestuur ,Arbeidsmarktbeleid, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Carla Ensing-Compaan

Carla Ensing-Compaan

Steunfractie

Sociale samenhang en leefbaarheid, Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening,raadswerkgroep Zorg, Sociale media en website
Janny Roggen

Janny Roggen

Adviseur

Algemeen bestuur,Openbare orde en veiligheid, Kunst en Cultuur, Openbaar Groen
Klaas-Jan van den Berg

Klaas-Jan van den Berg

Adviseur

Algemeen, Sociale samenhang en leefbaarheid