Door Kees de Graaf op 8 augustus 2016

Vragen over “Rotte Kiezen”in onze gemeente

Schriftelijke vragen ingediend door raadslid/fractie: Kees de Graaf/PvdA
Datum: 8 augustus 2016
Onderwerp: aanpak ‘rotte kiezen’

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschift aan de gemeenteraad

Geacht college,

We hebben in Leek onlangs kunnen zien waar leegstaande en verpauperde panden uiteindelijk toe kunnen leiden: brandstichting en daarmee gevaarlijke situaties voor omwonenden. De vraag is dan: kan zoiets in onze gemeente ook gebeuren? Nu hebben we in Tynaarlo bij lange na niet de leegstand zoals die in krimpgebieden als noordoost Groningen optreedt, maar ook in onze gemeente zien wij deze ontwikkeling toenemen. En dat is zorgelijk. Op diverse plekken in onze kernen staan gebouwen leeg en/of worden zij niet meer onderhouden: het zijn de ‘rotte kiezen’. Het zijn woonhuizen, maar ook bijvoorbeeld winkelpanden in onze dorpscentra. Zelfs bij sommige panden in gemeentelijk eigendom groeit de beplanting inmiddels door het dak heen. In een aantal gevallen betreft het panden in beschermde dorpsgezichten. Voor de panden zelf en voor de omgeving is dat een slechte zaak. Het tast de waarde van aangrenzende panden aan en bij leegstaande woningen kan de woonruimte niet ten goede komen aan woningzoekenden.
Achter deze verpaupering gaat vaak sociale problematiek schuil. Particuliere eigenaren die financieel niet meer in staat zijn de panden goed te onderhouden. Het komt echter ook voor dat ondernemingen die de panden in eigendom hebben bewust onderhoud achterwege te laten. De gemeente kan met haar beleid hier actief op inspelen. In andere gemeenten zien we daar voorbeelden van: daar wordt bijvoorbeeld het welstandstoezicht aangepast, zodat eigenaren die blijven volharden in het niet plegen van onderhoud uiteindelijk kunnen worden aangeschreven.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– Is het college bekend met de slechte staat van onderhoud van verschillende particuliere panden in onze gemeente?
– Hebben omwonenden bij u hun zorgen geuit over de staat van de panden en de uitstraling daarvan op de omgeving?
– Zijn wij als gemeente in gesprek met de eigenaren en met omwonenden, om zicht te krijgen op de problematiek die speelt en gezamenlijk aan een oplossing te werken?
– In hoeverre is er sprake van potentieel onveilige situaties, niet alleen bouwkundig maar ook qua brandveiligheid (en daarmee voor de omwonenden)? Wat gaat de gemeente hieraan doen?
– Is het een suggestie om in het welstandstoezicht de zogenaamde ‘excessenregeling’ uit te breiden naar bestaande panden, om daarmee aanschrijving mogelijk te maken?
– In hoeverre wordt met het (nieuwe) beleid van de gemeente rond Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht ingespeeld op deze ontwikkeling?

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
8 augustus 2016

DSC_0011 DSC_0027 DSC_0029  DSC_0043

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf