De plakborden waar verenigingen gratis kunnen plakken komen er aan !

Door Koos Dijkstra op 23 november 2018

Hierbij het positive  antwoord op de gestelde vragen over plakzuilen voor verenigingen Beantwoording en vragen fractie PVDA – Reclamezuilen

 

Vorig jaar hebben we nieuw beleid afgesproken voor reclame uitingen langs de openbare weg.( vragen gesteld juni 2018)

In de grote kernen verhuurt een commerciële partij reclameruimte op permanente reclameborden. Deze reclameborden zijn aan lantarenpalen bevestigd. De afspraken worden over het algemeen goed bewaakt en hebben het gewenste effect.

Echter, zoals wij bij de vaststelling van dit beleid ook hebben betoogd, worden organisatoren van de vele niet commerciële activiteiten in onze dorpen hierdoor ernstig benadeeld.

Voor hen is een populaire en goedkope mogelijkheid om aandacht voor hun evenement te vragen weggevallen. Het huren van de aangeboden reclameruimte gaat gepaard met relatief hoge kosten.

De bordjes die op enkele plaatsen langs de toegangswegen naar de grote dorpen staan zijn hiervoor minder geschikt. Ze hebben een dwingend en weinig fantasievol karakter en zijn ook niet gratis te gebruiken.

We hebben daarom gevraagd om in alle dorpen een of meerdere reclamezuilen te plaatsen waarop voor lokale evenementen zonder commercieel oogmerk geadverteerd kan worden.

U zou zich hierop beraden, maar tot op heden hebben we daar geen voorstel van u voor gezien.

Met het oog op de komende begrotingsbespreking verzoeken wij u daarom te onderzoeken welke kosten er verbonden zijn aan het plaatsen van dergelijke zuilen. Uiteraard gaan we er hierbij vanuit dat we dat tegen de laagst mogelijke kosten doen. We willen dan bij de begrotingsbehandeling in november via een motie een besluit van de raad vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra