Verlichting Veldstukken nog steeds niet opgelost

Door Anneke Lubbers op 12 maart 2018

Wij danken u voor uw beantwoording van onze vragen van 31 januari 2018 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Helaas……. zijn wij nog niet tevreden over de beantwoording.

In het Dagblad van het Noorden van ongeveer 2 weken geleden werd melding gemaakt van het feit dat wij als PvdA aandacht voor deze problematiek hadden gevraagd. Naar aanleiding daarvan kregen wij gelijk enkele reacties van omwonenden die zich zorgen maakten over de donkere en onveilige toestand in hun wijk.

Ook vanochtend lazen wij in het DvhN in de rubriek “Miniman” dat bewoners zich ernstig zorgen maken. Een lezeres zegt: ’t Is een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd. Soms zie je geen hand voor de ogen!”.

De bewoners maken zich dus met name zorgen over de veiligheid in hun eigen wijk. Zij willen ’s avonds niet op straat lopen terwijl de verlichting het weer niet doet.

In uw beantwoording op onze vragen geeft u aan dat:

  • De lampen conform contract worden vervangen;
  • De klachten bekend zijn sinds november/december 2017;
  • Elke nieuwe klacht wordt conform afspraken opnieuw afgehandeld;
  • De gemeente tevreden is over de klachtenafhandeling.
  • Enexis een vervangingsplan heeft, maar deze wijk nog niet aan de beurt is.

 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we nog volgende vragen:

 

  • Vind u het als gemeente acceptabel dat uw inwoners zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving?
  • Bent u voornemens om schade, veroorzaakt door ongelukken, voor rekening van de gemeente te laten komen?
  • Er is op meerder plekken in Eelde sprake van structurele problemen met het netwerk, bent u het met ons eens dat structurele problemen een structurele aanpak vereisen?
  • Heeft u in kaart gebracht op welke plekken er in de hele gemeente Tynaarlo sprake is van structurele problemen met de straatverlichting?
  • Kunt u concreet aangeven wanneer deze structurele problemen worden aangepakt en of u opdracht geeft aan Enexis om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen?

 

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers