Straatverlichting in het centrum van Eelde.

Door Anneke Lubbers op 21 mei 2018

Geacht College,
Op 12 maart heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de straatverlichting aan de Veldstukken en het Centrum van Eelde. Helaas hebben wij daar nog geen antwoord van u op ontvangen.

De fractie van de PvdA wil nogmaals de aandacht vestigen op onderstaand gegeven:
Er is bij de aanleg van de nieuwe bestrating in het centrum van Eelde geen straatverlichting aangebracht. Hierdoor is er vanaf zonsondergang sprake van een erg duistere situatie. Dit is gevaarlijk mede gezien de nieuwe loop van de weg, en het vele gemengde verkeer dat daar gebruik maakt van de weg.
Uit een gesprek met de projectleider van het centrumplan Eelde blijkt dat er destijds bij de planvaststelling nogal beknibbeld is op het budget en dat er niet echt geld gereserveerd is voor straatverlichting. Her en der in de omgeving wordt nu gezocht naar passende palen en overal wordt iets weggehaald.
De vragen die wij stelden in onze vorige brief en waar we nog geen antwoord op hebben gekregen nemen we nogmaals op:
• Is het mogelijk om op korte termijn de definitieve straatverlichting aan te brengen of indien dit niet het geval is, is het mogelijk om tijdelijke noodverlichting aan te brengen?
• Kunt u bij de verdere uitvoering van de aanleg van nieuwe bestrating wel rekening houden met de noodzaak van straatverlichting?

Maar in dit specifieke geval van Eelde willen we het College het volgende vragen:
De gemeente Tynaarlo is inmiddels weer een redelijk welvarende gemeente met goede financiële vooruitzichten.
Daarom vinden wij: het Centrum van Eelde verdient een bijpassende uitstraling na de opknapbeurt en verdient het niet dat er geleurd hoeft te worden met 2ehands palen bij andere gemeentes.
Is de gemeente Tynaarlo bereid om extra budget beschikbaar te stellen om het Centrum van Eelde die uitstraling te geven die het dorp verdient?

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers