Door Kees de Graaf op 8 november 2016

Post van het college

Wie veel vragen stelt (zoals onze fractie doet) krijgt ook antwoord. Soms duurt het even, maar dan komen ze toch echt binnen. De afgelopen maanden hingen we onder meer aan de bel over het opheffen van de gemeentelijke expositiecommissie, de tijdelijke Albert Heijn op het PBH-terrein in Zuidlaren en de aanpak van ‘rotte kiezen’ in onze dorpen. Dit kregen we als antwoorden.

Opheffing expocommissie
De gemeentelijke expocommissie – ingesteld door het College van B&W – moest verdwijnen omdat er bezuinigd moest worden op kunst en cultuur. Er worden geen structurele subsidies meer verstrekt. Ook zouden er te weinig bezoekers komen, wat overigens ook samenhangt met de gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis. Iedereen moet een afspraak maken, spontaan het gemeentehuis binnenlopen is er niet meer bij. De tegenprestatie van het College voor de bezuiniging – de oprichting van een Cultureel Platform – is nog niet gerealiseerd. ‘Er is te weinig vertrouwen in het functioneren van dit platform.’ Wellicht dat met het culturele jaar hier verandering in komt.
Het blijft jammer dat op deze manier een grote groep vrijwilligers noodgedwongen moet afhaken; de vraag is of zij in het culturele jaar weer ‘aanhaken’. Het gemeentehuis verliest op deze manier ook steeds meer haar rol als huis van de gemeenschap. In andere gemeenten gaat dan anders. Zo heeft Aa en Hunze in de onlangs gepresenteerde Cultuurnota wel geld opgenomen voor exposities in het gemeentehuis.

Bouw van tijdelijke Albert Heijn
De vergunning is al tijden geleden verleend, maar de bouw van de tijdelijke Albert Heijn op het voorterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren komt maar niet van de grond. Met de fractie van de ChristenUnie vroegen we naar het hoe en waarom. Volgens het College ligt er geen blokkade om de tijdelijke super te realiseren. Aan moederbedrijf Ahold Vastgoed is een ‘marktconforme huurprijs’ voorgesteld, maar op dat aanbod is de supermarkt niet ingegaan. Daar komt bij dat de planontwikkeling waarschijnlijk overnieuw moet beginnen, omdat het achterterrein van PBH er nu ook bij wordt betrokken. De beurshallen zijn hier bijna allemaal afgebroken door eigenaar Leyten, wat de weg vrij maakt voor andere functies. De Kadernota die de raad in januari 2015 vaststelde zal dan hiermee moeten worden uitgebreid. Zo lang er geen zekerheid is over dit totaalplan (en daarmee ook over nieuwbouw van een permanente winkel), durft Albert Heijn vermoedelijk de sprong naar het PBH-terrein niet aan. In het vierde kwartaal van dit jaar komt het College met nadere informatie over de voortgang van de planontwikkeling door ontwikkelaar Leyten. Het blijft dus afwachten. Jammer, aangezien de locatie ook voor andere tijdelijke functies prima te gebruiken is.

Aanpak van rotte kiezen
We zien in de gemeente op een aantal plekken panden staan die verkrotten. Ze worden ook wel ‘rotte kiezen’ genoemd. Moet de gemeente hier niet iets aan doen? In andere gemeenten heeft men daar ervaring mee en de wettelijke instrumenten staan ter beschikking. Het College geeft aan dat de handhaving op dit punt ‘een lage prioriteit heeft’. De leefbaarheid is niet in het geding en een aanpak via bijvoorbeeld het welstandsbeleid zou om aanvullend beleid vragen (zoals voorlichting). Daar heeft de gemeente geen zin in. Ook in het nieuwe, in ontwikkeling zijnde VTH-beleid (Vergunningen, Handhaving en Toezicht) zal dit niet veranderen. We zullen dus nog wel even tegen de rotte kiezen aan moeten kijken, zoals langs de Grote Brink in Zuidlaren en de Hunzeweg in De Groeve.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf