Door Kees de Graaf op 20 september 2017

Plastic-inzameling levert weinig milieuwinst op: we stellen vragen

Geacht college,

We staan op het punt enkele besluiten te nemen over het inzamelen van huishoudelijk afval (raadsvergadering 26 september).

Juist vandaag is er een rapport verschenen van het Centraal Planbureau, waarin geconcludeerd wordt dat het huidige systeem van plastic-inzameling maar weinig milieuwinst oplevert. Ook roept het CPB de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen.

Speciaal het voorgenomen besluit tot de aanschaf van een derde container, waarin huishoudens hun Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) gescheiden kunnen aanbieden, komt met dit rapport in een ander daglicht te staan.

Wij hebbende volgende vragen aan u:

– bent u op de hoogte van de inhoud van het rapport.

– bent u het met ons eens dat deze nieuwe informatie aanleiding geeft om het voorgestelde beleid nog eens tegen het licht te houden en

– het daarom raadzaam is besluitvorming over met name het scheiden van de PMD fractie op te schorten.

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

20 september 2017

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf