Door Koos Dijkstra op 30 januari 2018

Koos Dijkstra in gesprek met Frans Nuninga ( Dorpsklanken deel 2)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak De Dorpsklanken-redacteur uitgebreid met onze lijsttrekker Koos Dijkstra. Met permissie mogen we hieruit als PvdA Tynaarlo citeren. In deel 2: over de eigen agenda van het huidige college.

De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar aangegeven het belang van de lokale democratie hoog in het vaandel te hebben.

In het collegemanifest van de lopende raadsperiode wordt hoog opgegeven over ‘meten met de “Tynaarlose maat’: er moet in goede samenspraak met de burger bestuurd worden. Daar is, ook naar de mening van Dijkstra, niet zoveel van terecht gekomen. In dit kader komt het plan voor de bouw van een appartementencomplex in de kom van Eelde ter tafel.

De totstandkoming hiervan ontbeert een goede communicatie met betrokkenen. Ingebrachte adviezen en consensus ten spijt ligt er nu een plan waar veel mensen behoorlijk van zijn geschrokken. De gemeenteraad werd ook onaangenaam verrast met wat er nu voorligt. Of er sprake is van achterkamertjespolitiek? Dijkstra: “Dat beeld heb ik niet direct. Het college denkt te licht over de omschakeling van zaken die je strak regelt als overheid naar situaties waarvan je het verloop meer overlaat aan marktpartijen. Tegen de projectontwikkelaar in Eelde is gezegd dat hij zelf voor voldoende draagvlak moest zorgen. De gemeente had hier ook een rol moeten vervullen en voorwaarden moeten stellen.

Burgemeester en wethouders koersen soms teveel op eigen inzicht en handelen daar dan ook naar. Het college heeft een eigen agenda. Wat ik merk is, dat de raad zich daar wel tegenaan bemoeit, maar dikwijls niet in staat is om een standpunt in te nemen met betrekking tot zaken die binnen het college bedacht worden.

We moeten als gemeenteraad ons veel meer richten op de processen die ten grondslag liggen aan ontwikkelingen en te nemen beslissingen.

We zijn teveel bezig met het al dan niet faciliteren van zaken. Wat dat betreft heeft de raad nog wel het een en ander te leren.”

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra