Door Koos Dijkstra op 19 september 2016

Hoe spreken we onze inwoners aan

Aan:
het college van Burgemeester en Wethouders

Kwestie:
In het begin van deze raadstermijn hebben we er bij herhaling aandacht voor gevraagd dat u uw inwoners betitelt als klant.
Onjuist, want u heeft geen klant-relatie met uw inwoners.
Inwoners zijn voor een aantal zaken simpelweg aangewezen op uw organisatie.
Ze hebben geen keus, ze kunnen niet om u heen.
In juni 2015 hebt u dat ook ingezien en toegezegd deze benaming uit uw woordgebruik te schrappen.

We constateren dat dat steeds beter lukt.
Maar we constateren ook dat u de telefoon in het gemeentehuis nog steeds opneemt met de vermelding dat de beller verbonden wordt met het “klant contactcentrum” van de gemeente.
Als er één moment is waarop u de toon voor de muziek bepaalt, dan is het op dat moment.
En u weet, wat je zegt maakt meer indruk dan wat je schrijft.

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie hebben wij de volgende vragen aan u:
– Bent u het met ons dat het de duidelijkheid (en geloofwaardigheid) dient als u schriftelijk zowel als mondeling dezelfde woorden kiest?
– Bent u het met ons eens dat de term “klant contactcentrum” niet past bij uw streven om van de benaming klant af te komen als u uw inwoners bedoelt?
– Wanneer wijzigt u de benaming van dit organisatieonderdeel in een meer passende?

Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra