Door Anneke Lubbers op 21 januari 2016

Een veilige oversteek in Tynaarlo

Een veilige oversteek in Tynaarlo

Het dorp Tynaarlo krijgt een veilige oversteek naar de sportvelden, over de provinciale weg N386. Het bestemmingsplan dat een rotonde op deze plek mogelijk maakt is aangenomen. Onze fractie hamerde op de noodzaak inwoners goed bij dit soort plannen te blijven betrekken.

Als PvdA vinden wij het maar een complexe materie. Door een triest ongeval en een daarop volgende handtekeningenactie is besloten dat er iets aan de oversteek naar de voetbalvelden moest gebeuren. Er is besloten tot de aanleg van een rotonde, in het kader van het belang van de verkeersveiligheid en het belang van een goede doorstroming van het verkeer.
De aanpak van de oversteek is veiliger voor bezoekers van de sportvelden en het natuurbad, maar ook voor overstekende (brom)fietsers en voetgangers vanuit de richting Zuidlaren (tenminste als ze daar oversteken) Ook bij het spoor steken vaak scholieren over; helaas erg onveilig. Misschien hier borden plaatsen dat verderop een veiliger oversteek is?

Daarnaast krijgt SVT zo’n 30 parkeerplaatsen en dat lost dan ook het parkeren langs de Berkenlaan en Dorpsstraat. En hopelijk kunnen auto’s van het dorp nu ook makkelijker de N386 oprijden richting Vries/A28.

De geluidsbelasting blijft ongeveer gelijk. Daarnaast wordt de rijsnelheid op de Dorpsstraat en Berkenlaan verlaagd van 50 naar 30 kilometer.
Verder zijn wij van mening dat er een acceptabel groenplan ligt. Er zal minimale kap plaatsvinden: enkele monumentale bomen aan de Oostzijde blijven behouden. Een aantal bewoners hebben hiervoor een handtekeningenactie gehouden. Ik hoop dat ze tevreden zijn met de uitgewerkte plannen. Op verzoek van de werkgroep komt er als lichtweringsmaatregel nu langs de kuil tussen de rotonde en de kruising Dorpsstraat/Berkenlaan rododendrons met een scherm van wilgentenen.

Er zijn twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Enkele bewoners hebben bezwaar tegen de aanleg en vinden dat er niet genoeg naar hen is geluisterd. Variant C2 was hun voorkeur, maar is het toch niet geworden. De door de deskundigen van de provincie gekozen C3 variant is zo bepaald omdat de rotonde beter in de wegas past en er zo weinig mogelijk natuurwaarden van het natuurbad aangetast.

Ook zijn omwonenden het niet eens met de uitkomsten van de elektronische telling die is verricht; de uitkomsten van een latere handmatige telling zijn niet bekend. Alle zienswijzen zijn ongegrond verklaard.
Dat brengt ons op het volgende punt. Ook in dit dossier blijkt weer eens hoe lastig het is om de mening van alle betrokkenen goed en voldoende over het voetlicht te krijgen.

Natuurlijk zijn daar de vertegenwoordigende lichamen als Dorpsbelangen en SVT. Maar dat dekt kennelijk toch niet alles af wat de ongeveer 1800 inwoners van Tynaarlo vinden. We roepen het College dan ook op om bij volgende trajecten al vroeg in het proces inwoners te betrekken bij voorgenomen aanpassingen en besluiten die het dorp raken. En dan weten we dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken, maar kunnen we wel bereiken dat de aanpak breder gedragen wordt.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers