Door Koos Dijkstra op 24 september 2017

Klachten Geluidsoverlast tijdens Corso

Geacht college,

Het heeft even geduurd, het bloemencorso van Eelde ligt al weer enige tijd achter ons, maar nu bereiken ons vragen over de afspraken die de gemeente met de exploitanten van de feestlocaties en gebruikers van opbouwplaatsen had.

In het bijzonder is men benieuwd naar de afspraken over geluid en de wijze waarop er gehandhaafd is. Men heeft de indruk dat dat niet het geval was, het heeft in elk geval niet geholpen.

Diverse mensen zeggen dat ze in de week en vooral het weekend van het bloemencorso ernstige overlast hebben gehad van lawaai (muziek), tot ver in de kleine uurtjes.

Dat was geen onbekend verschijnsel en men is ook wel bereid enige overlast te accepteren, het is uiteindelijk een mooi feest voor iedereen, maar het wordt elk jaar erger zo lijkt het.

Dat er dit jaar een tweede feesttent was heeft voor een toename van de overlast gezorgd zegt men. Dat lijkt ook wel aannemelijk.

Hoe dan ook, wij willen graag van u weten:

– welke afspraken had u met de uitbaters en of gebruikers over eindtijden en het voorkomen van geluidsoverlast,

– hoe was de verantwoordlelijkheid voor het naleven van die afspraken geregeld,

– hebt u zich er op enig wijze van overtuigd dat de afspraken ook werden nageleefd, wetende dat het in deze gemeenschappen voor inwoners moeilijk is om openlijk hun beklag te doen (men wil natuurlijk geen spelbreker zijn, ook al worden de grenzen van het aanvaardbare overschreden).

– is er handhavend opgetreden en met welk effect.

– is het juist dat u dit jaar toestemming hebt verleend om in het weekend voor het corso op het evenemententerrein activiteiten te organiseren tot 01.00 uur en op corso zaterdag tot 23.00 uur terwijl bij voorgaande edities 22.00 uur als ijzeren eindtijd werd gehanteerd. Dit in het belang van de oudere omwonenden en de nabijheid van een verzorgingstehuis?

– wilt u, zo ja, toelichten wat geleid heeft tot deze beleidswijziging?

– wat gaat u op deze punten (voorkomen van geluidsoverlast, eindtijden en de handhaving daarvan) inbrengen in de evaluatie die u gewoonlijk met alle betrokken partijen houdt?

– wat vindt u van de gedachte om voortaan een overschrijding van de afgesproken eindtijd te sanctioneren met een evenredige beperking van de eindtijd in het opvolgende jaar? En kunt u dat handhaven?

 

Met vriendelijke groet, Koos Dijkstra, Fractievoorzitter PvdA

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra