Door Anneke Lubbers op 23 juni 2016

Gang van zaken rond expositiecommissie

De expositiecommissie bestaat al vanaf 2007 en werd ingesteld op initiatief van B en W van de gemeente Tynaarlo.
Doelstelling was om in het nieuwe gemeentehuis een platform te bieden aan een breed spectrum van kunstuitingen en kunstenaars binnen de gemeente of gerelateerd aan de gemeente Tynaarlo.
De expositiecommissie werd gevormd door een aantal vrijwilligers, bijgestaan door een ambtenaar van de gemeente.
In de afgelopen 10 jaar werden vijf tentoonstellingen per jaar georganiseerd, waarvan altijd één samen met de kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo.

De expositiecommissie heeft te horen gekregen dat zij tot einde van 2016 nog exposities mag organiseren, daarna is het over.
Daarnaast kreeg de expositiecommissie te horen dat er een Cultureel Platform zou moeten komen, die het culturele veld zou moeten gaan organiseren.
De expositiecommissie is nu de laatste expositie aan het organiseren.
Het budget voor de expositiecommissie bestond uit € 4000,- per jaar.
Dit bedrag werd bestemd voor kosten als posters, flyers, hapjes bij de opening, verzekeringskosten, materiaalkosten, attenties voor incidentele activiteiten door derden (b.v. spreker bij een opening o.i.d.)

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie vragen wij het College het volgende:

– Wat is de reden dat de expositiecommissie is opgeheven?

– Wat was de reactie van al de betrokken vrijwilligers?

– Worden er nu geen exposities meer gehouden in het gemeentehuis? Laat de gemeente niet een gouden kans liggen nu er ook plannen zijn om de bibliotheek in Vries in het gemeentehuis te huisvesten?

– Hoe staat het met de oprichting van een Cultureel Platform?

– Wordt het Platform ook belast met het organiseren van exposities?

Wij wachten het antwoord op onze vragen af.

 

Schriftelijke vragen ingediend door: Anneke Lubbers, namens de PvdA fractie.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers