Door Koos Dijkstra op 25 april 2018

Afscheid van onze wethouder Henk Berends

Afscheid van onze wethouder Henk Berends

Tijdens de extra raadsvergadering van 24 april 2018 werd afscheid genomen van de wethouders van het vorige college, bestaande uit VVD, D66, PvdA en CDA. Onze wethouder Henk Berends had al eerder aangegeven niet verder te willen gaan als bestuurder. Een besluit dat we betreuren maar respecteren. Fractievoorzitter Koos Dijkstra sprak Henk toe.

Beste Henk,
Afgelopen zondag werd Jade van der Lelie Nederlands kampioen meeuwschreeuwen. Meeuwen, wie kent ze niet. Dat zijn die vogels die altijd met veel gekrijs aan komen vliegen. Ze halen in geen tijd de heleboel overhoop en schijten alles onder. Daarna vertrekken ze weer. Zoals ze gekomen zijn. Krijsend.

Ik begin hier niet over omdat ik weet dat je vogelaar bent. Ik begin erover omdat dit een beschrijving is van de wereld waar je uit bent gekomen en waar je weer naar toe gaat. Het is de wereld van het interim-management. De beeldspraak van de meeuwen is natuurlijk geestig bedoeld, maar wel alom aanvaard.

Henk. Je hebt de gemeente vijf jaar gediend als wethouder voor de Partij van de Arbeid en bent tot de conclusie gekomen dat je geen brood-bestuurder bent. Je houdt ervan om vanuit een zekere chaos op te bouwen. Als de lijnen uitgezet zijn begint het te jeuken en kijk je om je heen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat moment is nu gekomen.
Vier jaar geleden begonnen we samen aan een nieuwe bestuursperiode. Het was geen kwestie van de boel aan de gang houden. Het was duidelijk dat er veel op de gemeente afkwam. Rijksoverheid en provincie zouden de gemeente extra werk en minder geld bezorgen. Jij nam het terrein van inwonersondersteuning, zorg, sport en later ook volkshuisvesting voor je rekening. Typische terreinen voor de Partij van de Arbeid.

Eerst moesten de zorgtaken van het rijk en de provincie overgenomen worden. Ter herinnering, het ging over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de participatie wet. Daarna werden de gewenste veranderingen bedacht en ingezet. De bedoeling is immers dat onze inwoners beter dan vroeger en dichter bij huis geholpen worden. Dat is heel goed gegaan. Zwartkijkers kregen geen gelijk. Niemand mocht tussen wal en schip vallen en dat is ook niet gebeurd. Stilaan heb je diverse extra regelingen geïntroduceerd. Mensen met een minimuminkomen en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen heb je daarmee geholpen. Maar ook de jongeren en de ouderen ben je niet vergeten. Sportief en gezond bezig zijn staat hierbij centraal.

Divers nieuw beleid staat in de steigers. Pas nog hebben we in de raad het nieuwe armoedebeleid unaniem vastgesteld. Dat bewijst wel dat je je werk goed hebt gedaan. Succes heeft vele vaders …… en moeders. Dat bedoel ik niet spreekwoordelijk, maar letterlijk. Natuurlijk is het aan de bijdrage van veel mensen te danken dat Tynaarlo een degelijk en ruimhartig sociaal beleid kent. Zowel op uitvoerend, beleidsvoorbereidend als controlerend niveau. Maar, formeel ben jij de ‘vader overste’ van dat succes.
Ik ben er oprecht van overtuigd dat ik je namens al onze inwoners, betrokken medewerkers, medebestuurders en raadsleden mag bedanken voor je inzet de afgelopen jaren.

Jammer dat je gaat, maar het is niet anders.
Succes Henk!

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra