Door Kees de Graaf op 4 november 2014

Aandacht voor huurders ‘onder water’

Wanneer inkomens dalen en de woonlasten stijgen, komen sommige mensen in financiële problemen. Onderzoek dat is uitgevoerd door de Drentse woningcorporaties heeft dit aangetoond. Ook blijkt dat niet iedereen die daarop recht heeft, huurtoeslag aanvraagt. Reden voor onze fractie daarover vragen te stellen aan het college. Lees hier meer.

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 1 november was te lezen dat enkele Drentse woningcorporaties een woonlastenonderzoek hebben uitgevoerd onder hun huurders.
Ook Stichting Woonborg, met woningbezit in onze gemeente, heeft hier aan meegewerkt.
Het als representatief beschouwde onderzoek wijst uit dat circa 35% van alle huurders in Tynaarlo moeite heeft om financieel rond te komen als gevolg van stijgende woonlasten. Deze huishoudens staan daarmee met hun huurwoningen ‘onder water’. Van hen zou één op de vijf bovendien geen huurtoeslag bij de belastingdienst aanvragen, al hoewel daartoe gerechtigd. We hebben het college daarom de volgende vragen voorgelegd:

Graag willen wij van u weten:
– hoeveel huurders er in Tynaarlo volgens u niet bereikt worden met het instrument huurtoeslag,
– in hoeverre u de woning corporaties kunt aanzetten om huurders die nu geen huurtoeslag krijgen en “onder water staan” op te sporen, ten einde hen de weg naar huurondersteuning te wijzen,
– of u hierover prestatie afspraken kunt maken met de woningcorporaties en
– of u ideeën heeft voor de wijze waarop deze huurders verder nog geholpen zouden kunnen worden, al dan niet in samenwerking met de woningcorporaties.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf