Door Koos Dijkstra op 17 september 2016

Vragen over afhandeling en verstrekken omgevingsvergunning

Aan:
het college van Burgemeester en Wethouders

Kwestie:
In de afgelopen maanden hebben we van verschillende ondernemers in onze gemeente gehoord van hun ervaringen met uw uitvoeringsapparaat rond het verstrekken van omgevingsvergunningen. Daaronder zijn positieve, maar ook nogal wat klachten.
Het beeld dat er uit oprijst, is:
– dat de gemeente geen duidelijkheid schept over het verloop van procedures en de daarbij benodigde informatie.
– Dat een snelle voortgang bepaald niet wordt bevorderd, in tegendeel,
– dat alles volledig (juridisch) dichtgetimmerd moet zijn voor vervolgstappen worden gezet en
– dat in samenhang daarmee reactietermijnen bij herhaling worden opgerekt.

Men ervaart kortom nog niet dat de gemeente stimuleert en werkt volgens het adagium: ja, mits.
Het is altijd moeilijk natuurlijk om te bepalen of hier een representatief beeld wordt geschetst, maar doorgaans krijgt de buitenstaander, zoals u weet, slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg te zien.

Daarom hebben we de volgende vragen aan u:
– in hoeverre geeft u aan een aanvrager duidelijkheid over de procedure die u zult volgen (de stappen die u zet en de termijnen waarbinnen) en de omstandigheden waaronder u hiervan moet afwijken?
– in hoeverre bent u in staat om aan het begin van een procedure duidelijkheid te geven over de benodigde, door de aanvrager te verstrekken, informatie?
– komt het voor dat u gaande een proces aanvullende informatie vraagt, anders dan u aan het begin van het proces aan de aanvrager hebt gemeld? In welke gevallen is dat?
– hoe bewaakt u de voortgang in de afhandeling?
– welke mogelijkheden hebt u om de afhandeling van een aanvraag te bespoedigen en past u die toe? Zo nee, waarom niet?
– vraagt u bij het afsluiten van de behandeling van een aanvraag bij de aanvrager naar kwalitatieve feedback op uw werkwijze? Zo nee, waarom niet? Zo ja, benut u die feedback om uw processen daadwerkelijk te verbeteren?

Een vraag die hier mee samenhangt:
– is het uw gebruik om op inkomende brieven een ontvangstbevestiging aan de afzender te sturen?
Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra