Vragen betreffende plannen opschroeven gaswinning NAM in Drenthe

Door Anneke Lubbers op 6 maart 2019

Betreft:           Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende plannen opschroeven gaswinning NAM in Drenthe

Geachte voorzitter,

Afgelopen week werden we onaangenaam verrast door de plannen van de NAM om in Drenthe de gaswinning te gaan verhogen. Topman Johan Atema geeft aan dat dit nodig is om het verminderen van de gaswinning in Groningen op te vangen.

De Drentse politiek is hierin altijd duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in Groningen. Dat staat volledig haaks op elkaar.

Bovendien werd vandaag bekend dat er een parlementaire enquête naar de gaswinning komt. In dat licht is het extra wrang dat er in Drenthe nu begonnen wordt met het winnen van gas.

In de Raad van Tynaarlo hebben we op 27 november een raadsbreed gesteunde motie aangenomen waarin we o.a. zeggen:

  • De aangekondigde gaswinning in de velden in Noord-Drenthe het risico op aardbevingen erg zal vergroten;
  • Dit enorme gevolgen kan hebben voor de inwoners van onze gemeente;
  • Dit grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en financiële situatie van de inwoners van onze gemeente;
  • Er voor dit gebied geen goede regeling is vastgesteld voor het opvangen en vergoeden van schade door aardbevingen;
  • We uit moeten gaan van het gelijkheidsbeginsel en erop aandringen dat Drenthe de zelfde schade regeling moet krijgen als Groningen.
  • Alle leden van de raad van de gemeente Tynaarlo hierover hun zorgen uitspreken.

 

In die motie hebben we het College opgeroepen:

Om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken bij de Raad van State tegen de plannen van minister Wiebes om gas te winnen in Noord-Drenthe;

De fractie van de PvdA vindt dat de uitspraken van de NAM zorgen voor veel onrust en daarmee ook veel zorgen bij inwoners uit Tynaarlo.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

1. Hebt u kennis genomen van het voornemen van de NAM om in Drenthe meer gas te gaan winnen?

2. Bent u het eens met de fractie van de PvdA dat dit uiterst ongewenst is en
haaks staat op uitspraken van de burgemeester in de raadsvergadering van 27 november op de raadsbreed ingediende motie?

3. Bent u bereid dit standpunt over te brengen bij de provincie, de minister en de NAM om zodoende maximale druk te zetten om dit voornemen tegen te houden?

Wij wachten het antwoord op onze vragen met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers