Door Kees de Graaf op 25 april 2016

‘Tynaarlo Verbindt’: onduidelijke meerwaarde voor ondernemers

Het programma ‘Tynaarlo Verbindt’ geeft vier jaar lang extra steun aan ondernemers in Tynaarlo, met 100.000 euro per jaar. Wat het programma in 2014 en 2015 hen concreet heeft opgeleverd blijft echter onduidelijk. Beloofde jaarverslagen blijven uit en ook de werkwijze met vijf ‘ambassadeurs’ uit het bedrijfsleven is op een laag pitje gezet.

Onze fractie was benieuwd naar wat de vijf ambassadeurs nu concreet hebben opgeleverd. De beloofde ‘actieplannen’ van de ambassadeurs hebben de gemeenteraad in ieder geval niet bereikt. Het college meldt dat de werkwijze met de ambassadeurs was bedacht door het vorige college; daarop is nu een koerswijziging aangebracht. De ambassadeurs blijken te zijn ondergebracht in een ‘denktank’ en worden nog één keer per jaar geraadpleegd door de gemeente. In plaats van de aanpak met de ambassadeurs heeft de gemeente halverwege het programma gekozen voor het direct faciliteren van ondernemers. Ook wordt het nodige werk overgelaten aan de gemeenten Assen en Groningen; deze zouden een ‘voortrekkersrol’ hebben in het uitvoeren van het economisch programma voor de regio Groningen-Assen. Hoe dat gebeurt blijft echter onduidelijk.

Ook het bijhouden van de resultaten van het programma is geschrapt. Er komt geen ‘Economisch Jaarverslag’ en wordt niets meer gemeten. Ook komt er waarschijnlijk geen Structuurvisie Economie, zoals de kadernota nog aankondigde. Ondernemersverenigingen worden evenmin bij de verdeling van de extra gelden betrokken. Uit de jaarrekening 2015 kan de raad straks opmaken waar het geld vorig jaar aan is besteed. Onze conclusie: ‘Tynaarlo Verbindt’ is een compleet onnavolgbaar programma geworden, waarvan het zeer de vraag is of onze ondernemers er beter van worden.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf