Door Koos Dijkstra op 24 september 2015

Standpunt PvdA Tynaarlo over paardenwelzijn Zuidlaardermarkt

Stapvoets of in galop, dat is de kwestie. In oktober wordt voor alweer de 815 keer (en waarschijnlijk al vaker) de Zuidlaarderpaardenmarkt gehouden. Vanzelfsprekend wil de gemeente het dierenwelzijn op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dat is van deze tijd. Echter, er zijn meer belangen te dienen. Het evenement heeft ook betekenis voor de sociale samenhang in Zuidlaren, het ondernemersbestaan en de naamsbekendheid van het dorp om maar eens wat te noemen.

Al die belangen moeten gelijktijdig gediend worden en dat maakt het ingewikkeld. Voeg daar internationalisering, de door de eeuwen heen gegroeide gewoonten en folklore, onbegrip en misschien zelfs onwil aan toe en je weet, dit is geen gemakkelijke klus.
De voorliggende verordening is een goede stap op weg. Maar, er kan nog wel een tandje bij vindt de fractie van de PvdA. We hebben er al eerder voor gepleit, de verplichte inschrijving voor alle handelaren.

Niks vrijhandelsplaats. Iedereen die een dier wil verkopen meldt zich van te voren aan en wordt bij de toegang tot de markt gecontroleerd. Want het zijn de niet geregistreerden die de grootste problemen veroorzaken volgens de toezichthouders. Ook vinden we dat we toe moeten werken naar een maximale marktduur van 8 uren.

De “8 uur staan een kwartier bewegen” regel die met een knipoog naar de ANWB is opgesteld ontraden wij ten zeerste, om niet te zeggen: moet geschrapt worden. Stel u voor al die dieren die door de mensenmassa moeten worden gedreven……. Het verbeteren van het dierenwelzijn tijdens de paardenmarkten is een proces van geleidelijke verbetering, van kleine stapjes. Daarom willen we dat de verordening jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld kan worden.
Over deze punten zullen we samen met Groenlinks, D66 en ChristenUnie een amendement indienen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra