Door Anneke Lubbers op 24 september 2015

Standpunt PvdA Tynaarlo over de onderwijsprogramma’s

Op 30 juni van dit jaar behandelden we de notitie Integraal Accommodatiebeleid en nu stellen we, als vervolg daarop, de budgetten voor het onderwijshuisvestingsplan vast. Wij zijn op 30 juni akkoord gegaan met de notitie IAB en waren blij met de toezegging dat er nog een aparte notitie komt met een kaderstellende notitie voor het gemeentelijk vastgoedprogramma. Daarin moeten uitspraken gedaan worden over de andere maatschappelijke functies die in onze kernen van belang zijn en de manier waarop deze het beste kunnen worden gehuisvest.
Misschien kan de wethouder en passant even laten weten hoe de stand van zaken hiervan is?
Dan nu de onderwijshuisvesting. Als PvdA hebben wij eigenlijk maar één opmerking in eerste termijn, die echter wat ons betreft zwaar weegt. En dat is de zuinige opstelling van dit college.
– We kunnen ons vinden in het voorstel vanuit het overleg met de scholen om de normbedragen voor de tijdelijke huisvesting, sloopkosten en dergelijk ook lumpsum over te maken. De PvdA is van mening dat de schoolbesturen vast slimme oplossingen kunnen bedenken voor tijdelijke huisvesting. We hebben de schoolbesturen benoemd tot bouwheren, dus geef ze hierin ook het vertrouwen.
– Kan de wethouder uitleggen waarom ze hier niet voor kiest? Ze stelt immers zelf in het stuk: We willen dat het onderwijs in onze gemeente gegeven wordt in goede, moderne gebouwen die passen bij het onderwijs van deze tijd. Waarom dan zo beknibbelen als de normbedragen wat meer ruimte geven? Het zijn toch niet voor niets normbedragen. Moeten we daar dan nog weer onder gaan zitten en elk meevallertje in eigen hand houden?
– Als ouders wil je toch het beste voor je kind? In deze kwestie zie ik de gemeente toch een beetje als de ouder en de schoolbesturen als het kind. Het accommodatiebeleid heeft erg te lijden onder de bezuinigingen. Helaas. In andere Drentse gemeenten zoals Midden-Drenthe en Assen zie ik schitterende MFA’s verrijzen en de gemeente Tynaarlo daarentegen probeert zo weinig mogelijk aan onderwijshuisvesting uit te geven. Jammer.
Mijn oproep is daarom aan het College, in casu de verantwoordelijk wethouder: u wilt toch ook het beste voor ons onderwijs? En als u stelt dat onderwijs gegeven moet worden in goede moderne gebouwen, waarom dan dat geknibbel? Onderwijs vindt de PvdA van groot belang en dan vinden we dat in elk geval de normbedragen beschikbaar kunnen worden gesteld, ook voor tijdelijke huisvesting. Als er meevallers zijn, weten de scholen dat goed te besteden. Geef ze dan die ruimte en vertrouwen en geef niet met de ene hand wat je met de andere weer terugpakt.

College, u wilt toch ook het beste voor uw kind?

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers