PvdA Tynaarlo vraagt aandacht voor Centrum Eelde

Door Frank van der Werf op 21 oktober 2018

Fijn dat de werkzaamheden in het centrum van Eelde achter de rug zijn en dat het centrum nu voorzien is van een nieuwe wegindeling, parkeerplaatsen en nieuwe bestrating.

Als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen waren de plannen in de vorige coalitieperiode aangepast en is er in de uitvoering van het plan flink bezuinigd.

De PvdA zag de vorige winter al dat het in het gedeelte tussen de Kerkhoflaan, Westerhorn en Brouwersteeg erg donker was en gevaarlijk werd door het ontbreken van straatverlichting.

Daar heeft de PvdA-fractie een aantal maal schriftelijke vragen over gesteld. Daar werd door het college nogal afhoudend op gereageerd, vandaar dat PvdA steunfractielid Frank van der Werf de betreffende gebiedswethouder Oetra Gopal heeft uitgenodigd om samen eens een wandeling te maken door het vernieuwde centrum van Eelde.

Op 26 september hebben ze dat gedaan. Ze praatten onder andere over het nog steeds erg donkere stuk tussen de Brouwerssteeg en de Westerhorn. Met de komende donkere tijden in het verschiet heeft wethouder Gopal ter plekke toegezegd dat er op korte termijn een lantarenpaal bijgeplaatst zal worden ter hoogte van de Herberg van Hilbrantsz.

 

Ook werd door de wethouder toegezegd dat het college de raad een begrotingsvoorstel zal doen om het centrum van Eelde van nieuwe verlichting te voorzien.

Wie nu kritisch rondkijkt ziet veel verschillende en sterk verouderde lantarenpalen die regelmatig stuk zijn. Dat past toch niet bij een zojuist opgeknapt centrum.

Ook vroeg Frank aandacht voor de in zijn ogen erg onoverzichtelijke situatie van de reconstructie van de kruising van de Hoofdweg, Burgemeester Strubbeweg en de Kosterijweg. Hoewel dicht bij elkaar, liggen ze niet alle vier in elkaars verlengde. De nieuw geconstrueerde bushalte tussen deze drie wegen zorgt voor veel verwarring bij de weggebruikers. Het verkeer dreigt door de verkeersgeleider op elkaars weghelft te komen.

De slinger in de weg leidt ook de aandacht af van het verkeer dat achter de muur van de kerk vandaan komt en voorrang moet krijgen.

Wie de moeite neemt om eens een paar minuten te kijken op deze kruising zal kunnen vaststellen dat de wil om snelheid ter plaatse te verlagen met deze maatregel tegelijkertijd ook een erg onoverzichtelijke en daarmee onveilige situatie is gecreëerd. Daar was de wethouder het, sprekend namens het college niet mee eens. De PvdA blijft de situatie in de gaten houden en zal waar nodig opnieuw aan de bel trekken.

Frank van der Werf

Frank van der Werf

Frank van der Werf  Penningmeester Eskampenweg 2 9761 VA Eelde Tel. 050-3091410 E-Mail: werffrank@gmail.com

Meer over Frank van der Werf