Door Anneke Lubbers op 5 april 2018

Vragen over Parkeren na herinrichting centrum Vries.

Kwestie: Parkeren na herinrichting centrum Vries.

Het is al weer een jaar geleden dat de openbare ruimte in het centrum van Vries werd aangepakt; de Brinkstraat, een deel van Oude Asserstraat, de Markestraat, de trottoirs bij het Raadhuisplein en de parkeerplaatsen van de Kringloopwinkel. Inmiddels is de wekelijkse markt ook verhuisd naar de Oude Asserstraat.
Bij de herinrichting van de openbare ruimte is rekening gehouden met rolstoelen, scootmobielen en mensen die slecht ter been zijn. Met Visio de Brink is door het dorp gewandeld en naar aanleiding van deze wandeling zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Ook het VN-panel heeft aandacht besteed aan de toegankelijkheid in het dorp Vries.
Nu de herinrichting gereed is, zouden wij toch heel graag aandacht vragen voor het parkeerbeleid in het centrum van Vries. Auto’s parkeren op de trottoirs, omdat zij denken dat dit parkeerplaatsen zijn. Het centrum nodigt ook wel uit om her en der de auto neer te zetten.

Na het gereed komen van de herbestrating is ons al opgevallen dat er op trottoirs geparkeerd werd.

We hebben onze zorg daarover gedeeld met gemeentewerken, maar helaas constateren we dat kennelijk nog steeds niet duidelijk is waar geparkeerd moet worden.

Auto’s staan nog steeds her en der in voetgangersgebied.

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie vragen wij het College het volgende:

1. Bent u het met ons eens dat deze kwestie de verkeersveiligheid niet ten goede komt en dat de trottoirs zo niet toegankelijk zijn voor voetgangers, slechtzienden, rolstoelen, scootmobielen etc?

2. Bent u het met ons eens dat er zo langzamerhand maatregelen getroffen dienen te worden?

3. Wilt u op korte termijn met voorstellen komen daarvoor?

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

vragen aan:  het College van Burgemeester en Wethouders ingediend op 4 april 2018

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers