Nagedachtenispad sneuvelt door onwil coalitie en college

Door Koos Dijkstra op 13 september 2018

Een mooi idee dat prima op korte termijn kan worden gerealiseerd: het nagedachtenispad. Passend bij nieuwe manieren van gedenken van geliefden die er niet meer zijn. Maar nee, coalitie en college zagen er niet in en willen eerst wachten op hun eigen beleid – dat ondertussen maar steeds niet afkomt. Een gemiste kans dus. Onze fractie verwoordde het zo in de raad van 11 september.

Door Koos Dijkstra

Steeds vaker worden overledenen gecremeerd en wordt hun as verstrooid. Grafstenen en urnenmuren hebben dan geen functie. Steeds vaker ook zoeken mensen naar andere manieren om hun overledenen te gedenken. Vooral als mensen te vroeg overlijden als gevolg van ziekte of een ongeval. Dat zie je langs de wegen en bijvoorbeeld bij een grote ramp. Ieder van ons kan zich wel zo’n situatie indenken.

Het planten van bomen bij belangrijke gebeurtenissen is een oude gewoonte. Een gewoonte die weer aan belangstelling wint. Uiteraard kan dat op eigen grond.

Maar dat is niet iedereen gegeven. Daarom stelt de PvdA voor om in Tynaarlo een Nagedachtenispad aan te leggen. Langs de randen van dat pad kunnen nabestaanden een boom planten ter nagedachtenis aan een overledene. Bij elke boom wordt een gedenktekentje geplaatst.

Omdat een bestaand openbaar pad omgevormd wordt tot Nagedachtenispad blijven de kosten tot een minimum beperkt. De benodigde grond is al in bezit van de gemeente of de provincie. Een bijkomend voordeel is dat elke boom bereikt kan worden, het hele jaar door en ook door mensen die minder goed ter been zijn. Gezien het opmerkelijk aantal positieve reacties verwachten we voldoende draagvlak. Eventueel kan dat natuurlijk eerst nog gemeten worden.

 

Wij vragen de raad om aan het college te vragen:

  • te onderzoeken of het mogelijk is (en dat gaat uiteraard ook over draagvlak bij eventuele omwonenden) om een bestaand wandelpad om te vormen tot een Nagedachtenispad;
  • te onderzoeken hoe de kosten daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden en hoe hoog de kosten voor nabestaanden bij benadering per boom zullen zijn;
  • op basis van dit onderzoek voor augustus 2019 een uitgewerkt plan aan de raad voor te leggen om te komen tot een Nagedachtenispad.

En we gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, niet vaak krijgt deze raad zo’n concreet, in zijn eenvoud krachtig en goed uitvoerbaar voorstel. Een voorstel dat bovendien weinig kost en vooral ook voorziet in een maatschappelijke behoefte. Daarom is het jammer dat er vandaag een negatief bericht over in de krant staat. Daar wil ik nog iets over zeggen. Leefbaar Tynaarlo vindt dat wij een mooi plan hebben, maar gunt het ons niet. Deze fractie wil een eigen plan voor een herinneringsbos en natuurbegraafplaats presenteren. Daar hebben ze het al vier jaar over.

Daarom vinden ze dat wij ons plan in moeten trekken. Als pleister op de wonde zou LT dan ons voorstel in hun eigen voorstel opnemen. Wij mogen het voorstel van LT dan steunen.

Om de daad bij het woord te voegen schreef LT in der haast haar eigen voorstel. Daarin was de tekst van onze motie grotendeels overgeschreven. Om ons voor het blok te zetten ging die notitie ook naar de pers, zonder overleg met ons. Vreselijk jammer, om niet te zeggen onfatsoenlijk, dit machtsspel over een toch ook beladen onderwerp. Daar balen wij stevig van.

De motie werd verworpen door de andere partijen, alleen de fractie van D66 steunde deze wel.

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra