Door Koos Dijkstra op 4 december 2017

Motie ter Borch

Motie ingediend door Koos Dijkstra, Partij van de Arbeid

Agendapunt 10, bestemmingsplan supermarkt Ter Borch

Raadsvergadering d.d. 4 december 2017

 

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen;

Overwegende dat:

Er voor de supermarkt een onnodig groot ruimtebeslag wordt gelegd op parkeren, waardoor de groene entree aan kwaliteit verliest;

De huidige inpassing en uitwerking door het college als de meest optimale wordt beschouwd;

Er met de instemming van VVD, D66, CDA en CU een meerderheid is en het plan voor de supermarkt dus met beperkte verbeteringen wordt vastgesteld;

Er onder inwoners en bij de fractie van de PvdA grote zorg is over de veiligheid op het parkeerterrein van de supermarkt en op de Ter Borchlaan;

De meeste fracties hun zorg over de veiligheid hebben uitgesproken en om maatregelen hebben gevraagd;

We allemaal de zekerheid willen hebben dat we weer veilig thuiskomen;

Constaterende dat:

Er sprake is van een fout in het ontwerp;

Deze ontwerpfout met afspraken en technische voorzieningen niet duurzaam opgelost kan worden;

Het ontwerp ingaat tegen het eigen beleid van het college;

Het college het economisch motief boven het veiligheidsmotief stelt;

Draagt het college op:

– om het huidige ontwerp voor de inpassing van de supermarkt in te trekken

– een nieuw ontwerp te presenteren waarin het bevoorradingsverkeer te allen tijde fysiek gescheiden blijft van het langzame verkeer en tegelijkertijd een beter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte.

Toelichting

Per dag zullen er tenminste 14 vrachtwagens bij de supermarkt lossen (en laden).

Bij de huidige inpassing:

  • Maken voetgangers, fietsende schoolkinderen, mensen die met de fiets naar de supermarkt komen en vrachtwagens gebruik van een en dezelfde ingang aan de Ter Borchlaan en volgen zij een en dezelfde route over het parkeerterrein voor personenauto’s.
  • Kruisen de vrachtwagens de route die het winkelend publiek volgt van het parkeerterrein naar de in- en uitgang van de supermarkt en terug.
  • Kruisen achteruitrijdende vrachtwagens de (doorgaande) route voor voetgangers en fietsers om in de los- en laadzone te komen.

Dat is vragen om ongelukken.

Dat niet gekozen wordt voor aanpassing is opmerkelijk, omdat het college veiligheid hoog in het vaandel heeft. Zorgen voor veilige fietsroutes naar school is daarin een prioriteit. Net als het scheiden van vrachtverkeer en langzaam verkeer.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra