Door Koos Dijkstra op 11 september 2016

Gevaarlijke verkeerssituatie Zuidlaren

Aan:
het college van Burgemeester en Wethouders

Kwestie:
Al sinds jaar en dag bestaat er een olifantenpaadje van de Bernhardlaan, dwars over de brink aan de Stationsweg. Dit paadje mondt via het trottoir van de Stationsweg uit op de T-kruising van de Telefoonstraat en de Stationsweg. Het is waarschijnlijk ontstaan doordat vooral de mensen die lessen volgen aan het Zernike College aan de Julianalaan de kortste weg naar de dorpskern/ de supermarkten kiezen.

De betreffende T-kruising mag voor het passerende verkeer gerust druk en onoverzichtelijk genoemd worden. Langs de kant van de weg staan bijna altijd auto’s geparkeerd op de verhoogde berm en er staan glascontainers. Zo wordt het zicht op de brink belemmerd. Verder laveren er bestelbussen en vrachtwagens en liggen er een druk fietspad en een druk voetpad naast de stationsweg. Fietsers en voetgangers maken hier in beide richtingen gebruik van.

Vooral rond de middagpauze “storten” gebruikers van het olifantenpaadje zich daar dan ook nog in.
Door tijdgebrek of honger tot grote spoed gedreven, met de geur van de supermarkt in de neus, maar zich in elk geval ogenschijnlijk nauwelijks van gevaar bewust.
Voor de overige weggebruikers verschijnen zij “uit het niets” op de kruising.

Ook uit eigen observatie kunnen we u melden dat het vaak maar net goed af liep. Waarschijnlijk ook, omdat het voor de gebruikers van het paadje tot kort geleden duidelijk was dat het geen officiële route is.

Voor het begin van het nieuwe schoolseizoen hebt u het bewuste olifantenpaadje voorzien van verharding. Daarmee is het pad ook fors verbreed. Het nodigt uit tot nog harder fietsen en je kunt nu gemakkelijk met zijn vieren naast elkaar op de kruising af gaan (zie foto’s).
Voor het overige is er niets aan de situatie veranderd.

Zo is de kans op ongelukken tegenomen.
Naar aanleiding van bovenstaande kwestie hebben wij de volgende vragen aan u:
– bent u bekend met de situatie?
– bent u het met ons eens dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan, zo ja
– welke maatregelen gaat u treffen om de veiligheid te vergroten?
– hoe hebt u rekening gehouden met de standplaats van de oliebollenkraam, die naar traditie in de winter ook op deze kruising staat?

Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra