Door André Ensing op 20 december 2017

Einde-jaars overzicht

Beste partijgenoten

Het jaar 2017 loopt alweer op zijn einde. Bij de meesten is de kerstboom al opgetuigd en we maken ons op om het jaar samen met familie en of vrienden op een gezellige manier af te sluiten.
Kijken we terug op het politieke jaar 2017 dan kunnen we natuurlijk niet om de grote nederlaag heen van de 2e Kamerverkiezing.
Wij zijn genadeloos door de kiezers afgestraft voor onze deelname aan het kabinet Rutte ondanks het feit dat het land er (financieel) nu veel beter voor staat. Niet alleen externe, maar ook interne zaken waren debet aan dit verlies, kijk  naar de lijsttrekkersverkiezing, hebben we niet te veel hooi op de vork genomen door bijv. de zorgtransitie in één keer door te voeren?
Maar er gloort licht aan de horizon, de nieuwe 2e Kamerfractie onder leiding van Lodewijk Asscher profileert zich prima, het linkse geluid wordt weer gehoord. Kijken we naar de peilingen, (voor wat het waard is) dan is de PvdA weer de grootste op de linker flank. Alle reden om de gekozen lijn door te zetten.

Op lokaal niveau trokken vooral de projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening de aandacht. Denk hierbij aan de supermarkt in ter Borch, het woningproject bij school Paterswolde Noord, het komplan Eelde en de ontwikkeling van het terrein van de Prins Bernhardhoeve Veel verzet bij de inwoners en de rode draad bij deze projecten  is dat de gemeente er maar niet in slaagt om de inwoners en leden van klankbordgroepen hierbij daadwerkelijk te betrekken en oog heeft voor hun wensen en opmerkingen. Het artikel van ons raadslid Kees de Graaf over de procedure rondom het komplan Eelde was daarom een verademing en een schot in de roos. Op onze vernieuwde   website leest u er alles over.

Onze fractie onder leiding van Koos Dijkstra komt steeds beter in de rol waar het gaat om het kritisch volgen van  het College van B&W.  Loyaal in het uitvoeren van het collegeprogramma maar uiterst kritisch daar waar het dreigt de verkeerde kant op te gaan. We kunnen als PvdA trots zijn op het feit dat de gehele zorg transitie in Tynaarlo onder leiding van onze wethouder Henk Berends zonder noemenswaardige problemen is doorgevoerd.

Andere bijzondere punten van het afgelopen jaar zijn onze inspanningen voor het behoud van de bibliotheken. Ons raadslid Anneke Lubbers heeft zich daar erg voor ingespannen. Daarnaast hebben we op voorspraak van onze steunfractieleden Janny Roggen, Klaas Jan van den Berg en Carla Compaan   3 acties uitgevoerd om het zwerfvuil in de kernen van Eelde-Paterswolde , Vries  en Zuidlaren op te ruimen. Een actie waar we veel positieve reacties op hebben gekregen. Wij zijn ook zeer gelukkig met de rol van Jelbrich Peters als steunfractielid. Vanuit haar juridische achtergrond kan ze als geen ander de juridische consequenties van voorstellen voor het voetlicht brengen.

Al met al kunnen we als bestuur samen met fractie en steunfractie terugkijken op een mooi politiek jaar 2017. Samenwerken loont.
We gaan ons nu opmaken voor de gemeenteraadsverkiezing in maart. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
Ik wens u nu vooral hele prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2018 toe.

Andre Ensing
Voorzitter PvdA afd. Tynaarlo

André Ensing

André Ensing

André Ensing Voorzitter Zevenhuizerweg 39 9761 AD Eelde Tel: 06- 51 22 18 61 E-Mail: andre.ensing@planet.nl  

Meer over André Ensing