Waar blijft het geld voor de dorpen ? we stellen wederom vragen

Door Kees de Graaf op 14 februari 2018

Hoe ver staat het met het gebiedsfonds voor projecten in onze 18 dorpen ‘maatwerk’ per kern dus. We stellen vragen hier over.

Ook in de ‘Notitie nieuw beleid 2016’ is het door de PvdA voorgestelde experiment opgenomen:

‘Beschikbaar stellen van een bedrag per kern van € 10 per inwoner, zodat initiatieven vanuit de eigen inwoners kunnen worden ontplooid. Beoordeling en verdeling van middelen vindt vanuit de samenleving plaats.’

 

Geacht college,

 

Bij de behandeling van de Dorpsagenda Vries in de raad heeft onze fractie het thema ‘kerngericht werken’ geïntroduceerd. Oftewel het ontwikkelen van beleid en projecten voor en met onze 18 dorpen, ‘maatwerk’ per kern dus. Tot onze vreugde wordt dit principe al door u meegenomen, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie; een prima ontwikkeling.

In 2016 heeft onze fractie gepleit voor het instellen van een ‘gebiedsfonds’, om alvast te gaan experimenteren met deze nieuwe manier van werken. Daarbij kunnen de dorpen ook een eigen budget krijgen; voor projecten en activiteiten en wat zij zelf van belang vinden voor de leefbaarheid in hun eigen omgeving.

De bijbehorende motie hebben we in de raad van 12 juli 2016 niet ingediend, omdat het college deze toezegging deed: ‘Met de strekking van motie 7 (instellen van een gebiedsfonds) aan de slag te gaan voor een experiment met het instellen van een gebiedsfonds voor de kernen en daarbij te werken met contactfunctionarissen en daarover begin 2017 de raad middels een informatieavond over te informeren in aanwezigheid van de stakeholders.’

Ook in de ‘Notitie nieuw beleid 2016’ is het door de PvdA voorgestelde experiment opgenomen: ‘Beschikbaar stellen van een bedrag per kern van € 10 per inwoner, zodat initiatieven vanuit de eigen inwoners kunnen worden ontplooid. Beoordeling en verdeling van middelen vindt vanuit de samenleving plaats.’ Het MT adviseerde hierover: ‘Het advies is om eerst de noodzakelijke aanpassingen in de organisatiestructuur (inrichting netwerkorganisatie) te organiseren in 2016 – 2017 en de voorbereidingen voor een pilot in 2018 te doen. In 2018 te starten met een pilot in één kern. Daarna eventueel uitrollen in de andere kernen.’

 

Het is inmiddels 2018 geworden en in dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

  • hoe ver staat uw college met de ontwikkeling van het gebiedsfonds en de pilot in een van de kernen?
  • wanneer kunnen we de informatieavond over dit onderwerp verwachten?
  • wanneer u in deze collegeperiode hier onverhoopt niet meer aan toe komt, hoe zorgt u er dan voor dat het onderwerp goed verankerd wordt in het overdrachtsdossier aan het nieuwe college?

 

In afwachting van uw reactie, bij voorbaat onze dank,

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

13 februari 2018

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf