Door Anneke Lubbers op 29 oktober 2015

Bijdrage fractie PvdA over deelname Eems Dollard Regio (EDR)

Tynaarlo overweegt deelname aan het samenwerkingsverband Eems Dollard Regio. Een voorstel hiertoe werd tijdens de raad van 27 oktober aangenomen. Onze fractie steunde het voorstel. Essentieel zal een actieve betrokkenheid van de gemeente Tynaarlo de komende jaren zijn binnen dit verband. Lees hier de bijdrage van onze fractie.
Als PvdA staan wij positief tegenover deze plannen. We hebben de informatiebijeenkomst over dit onderwerp bijgewoond en we waren zeer geboeid door het verhaal van de heer Karel Groen (directeur (EDR). Een opmerking van hem bleef voornamelijk hangen: wat je erin stopt, haal je er ook weer uit! De heer Groen noemde een aantal voorbeelden waarop de gemeente Tynaarlo zou kunnen inzetten. Wij hopen dat de gemeente Tynaarlo voornamelijk inzet op werkgelegenheid, cultuur en onderwijs.
Wij zijn benieuwd naar de resultaten die de samenwerking ons op zal leveren en we zouden dan ook graag een evaluatie – of voortgangstraject willen afspreken over 2 of 3 jaar. Verder hadden we nog een vraag over de kosten van de deelname; deze blijken uiteindelijk 4.500 euro per jaar te bedragen. De PvdA steunt het voorstel om de wethouder en de voorzitter van de gemeenteraad af te vaardigen als vertegenwoordigers.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers