Door Kees de Graaf op 11 februari 2016

Vragen Begraafplaatsen-en beleid in Tynaarlo

Schriftelijke vragen ingediend door raadslid/fractie: Kees de Graaf/PvdA
Datum: 11 februari 2016
Onderwerp: begraafplaatsen en –beleid in Tynaarlo

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschift aan de gemeenteraad

Geacht college,

Hoewel het aantal begrafenissen afneemt ten opzichte van het aantal crematies wordt van deze mogelijkheid nog steeds gebruik gemaakt. In onze gemeente is in 2009 besloten een traject in te zetten waarbij het begraven kostendekkend wordt gemaakt. De resultaten zijn zichtbaar. Een grafrecht voor 20 jaar kostte in 2009 € 694,70. Dat is inmiddels € 2.317,00. Voor 10 jaar verlengen kostte in 2009 € 453,20. Dat kost in 2016 € 1.148,00. Onze fractie heeft er behoefte aan te weten hoe ver we hiermee inmiddels gevorderd zijn met dit traject. In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– in uw notitie ‘Kostendekkendheid begraven’ van 18 februari 2009 geeft u op p 4 een overzicht van regionale tarieven. Kunt u deze tabel actualiseren?

– in 2009 bedroeg de kostendekkendheid 38 procent. Hoe heeft dat percentage zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

– indien de kostendekkendheid nog niet volledig is, welke opbrengstenstijging is dan noodzakelijk om dit te realiseren en welke gevolgen heeft dit voor de kosten voor begraven?

– op 11 november 2014 heeft u de gemeenteraad een beleidsnotitie begraven toegezegd. Met daarin onder meer aandacht voor de ideeën van Leefbaar Tynaarlo over een herinneringsbos en een gemeentelijk crematorium. Deze zou u in 2015 opleveren, wanneer kunnen wij deze verwachten?
Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
11 februari 2016

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf