Personen

Web-beheer en contact

Web-beheer en contact

Beheren en redactie website

Bestuur

Bestuur

Nieuws, Agenda & Notulen

André Ensing

André Ensing

Voorzitter

Frank van der Werf

Frank van der Werf

Penningmeester

Jan Emmens

Jan Emmens

Secretaris

Aly Martens

Aly Martens

Bestuurslid

Rob Prins

Rob Prins

Bestuurslid

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Fractie voorzitter

Gezonde leefomgeving, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid,Financiën, Algemeen bestuur, Openbare orde en veiligheid
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Vice Fractievoorzitter

Verkeer en mobiliteit: Economische zaken en recreatie: Sociale samenhang en leefbaarheid: Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur , Onderwijs: Sport, Kunst en cultuur, Ruimtelijke orde en volkshuisvesting
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Steunfractie, secretaris

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Algemeen inzetbaar, Nieuwsbrief
Jelbrich Peters

Jelbrich Peters

Steunfractie ,plv secretaris /notulist

Algemeen bestuur ,Arbeidsmarktbeleid, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Carla Ensing-Compaan

Carla Ensing-Compaan

Steunfractie

Sociale samenhang en leefbaarheid, Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening,raadswerkgroep Zorg, Sociale media en website
Janny Roggen

Janny Roggen

Adviseur

Algemeen bestuur,Openbare orde en veiligheid, Kunst en Cultuur, Openbaar Groen
Klaas-Jan van den Berg

Klaas-Jan van den Berg

Adviseur

Algemeen, Sociale samenhang en leefbaarheid