Vergaderstukken ALV 18-10-2018

Klik hier voor de  vergaderstukken voor de Algemene Leden vergadering van 18 oktober 2018

verslag ALV 12-04-2018

Concept activiteitenplan 2019

rooster van aftreden