Werk

Uitzicht op vast werk De gemeente biedt werkervaringsplaatsen aan, voor mensen die moeilijk aan werk komen. Ondernemers die in Tynaarlo een bedrijf willen beginnen worden door de gemeente goed begeleid. Maar ook de contacten met bedrijven die er al zijn worden verbeterd. Dat geldt ook voor onze ondernemersverenigingen: zij weten wat er speelt.

Werk

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en voldoende inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot meedoen in de samenleving. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Lukt het hebben van een baan nog niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Werk in Tynaarlo

Ook in Tynaarlo is er nog steeds een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet of heel moeilijk de stap kan zetten naar een betaalde baan. Mede daardoor verkeren sommigen onder de armoedegrens. De gemeente kan hier wat aan doen; door zelf mensen in dienst te nemen of werk lokaal uit te besteden. Ook kan de gemeente werkgevers stimuleren om banen te creëren.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– De groenploeg van het werkvoorzieningsschap is gekoppeld aan de groep groenvoorziening van gemeentewerken. In een volgende fase komen deze mensen in dienst van de gemeente en verlaten zij de sociale werkvoorziening. Een door velen van hen gedeelde wens.

-We hebben de gemeente er van bewust gemaakt dat u, inwoner, soms van de gemeente afhankelijk bent en niet vrij kunt kiezen. En dat de gemeente daarom extra goed naar u moet luisteren en inspelen op uw wensen en behoeften.

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

De gemeente heeft de taak om haar inwoners maximaal mee te laten doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom willen we dat de gemeente jaarlijks aan drie nieuwe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aanbiedt. Dit met de bedoeling hen een passende opleiding te geven en hen door te leiden naar een baan elders.

De gemeente onderbouwt haar behoefte aan het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband en of een payroll-overeenkomst. Er zijn zo weinig mogelijk mensen met zo’n overeenkomst. Vaste aanstellingen hebben de voorkeur.

De gemeente doet een proef waarbij kandidaten voor een functie bij de gemeente anoniem solliciteren. Dat betekent dat de sollicitatiebrief geen naam en geen geboortedatum bevat. Onbewuste vooroordelen hierover kunnen dan bij de eerste selectie geen rol spelen. Zo hebben alle sollicitanten, ongeacht leeftijd of achtergrond, een gelijke kans om uitgenodigd te worden.

De communicatie naar en ondersteuning van bestaande ondernemers en mensen die hier een bedrijf willen starten wordt verbeterd. Uitkomsten van onderzoek zijn hierbij leidend. We willen bereiken dat de gemeente als beste uit het regelmatige onderzoek onder de Drentse ondernemers komt.

We sluiten ons aan bij een experiment dat de invoering van een basisinkomen onderzoekt, om onze gedachten op dit punt verder vorm te geven.

In gunningseisen bij gemeentelijke aanbestedingen wordt opgenomen dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra