‘Voor Verbinding en Zekerheid’

Hier in Tynaarlo, hebben we het beste woonklimaat van Drenthe en de woonlasten zijn bijna nergens in de provincie lager.Het is hier goed wonen en leven. De omgeving is mooi, we hebben bijzondere evenementen zoals het Bloemencorso en de Zuidlaardermarkt en er zijn veel verenigingen. Met de meeste mensen gaat het goed tot zeer goed, gelukkig. Helaas zien we ook nog een grote groep voor wie dat niet geldt. Dat niet iedereen gemakkelijk mee kan komen en niet iedereen dezelfde kansen heeft.

‘Voor Verbinding en Zekerheid’

– Bijna 1000 mensen, waarvan 560 kinderen, leven op of onder de armoedegrens en raken zo achterop in onze samenleving.
– 230 mensen maken gebruik van de voedselbank.
– Ruim 100 mantelzorgers voelen zich (te) zwaar belast.
– Velen voelen zich eenzaam.
– Ongeveer 3.000 mensen zijn laaggeletterd en of niet computervaardig. Ongeveer de helft van hen in ernstige mate.
– Een op de 5 pubers kan niet met geld omgaan.
– Sommigen vinden het moeilijk (opnieuw) een baan te vinden. 300 mensen zijn al langer dan 3 jaar werkloos.
– Een goede en betaalbare woning is soms lastig te vinden of je moet er lang op wachte

Dat moet en kan beter, vinden wij.

Want voor de PvdA geldt dat iedereen mee moet kunnen komen in onze samenleving.

De PvdA Tynaarlo wil het goede behouden en daarop voortbouwen. Daarom Verbinding: omdat we niet geloven in ieder voor zich en het recht van de rijkste. Sámen kunnen we meer bereiken. We willen met elkaar werken aan goed wonen, goed werk en goede zorg – zodat we allemaal vooruit kunnen komen in de samenleving. In Tynaarlo zorgen we voor elkaar, kijken we naar elkaar om en maken we samen plannen voor onze eigen omgeving. Maar we staan als PvdA ook voor Zekerheid: zeker zijn van je bestaan, goed en vast werk hebben, goed en betaalbaar wonen, een veilige omgeving, zorg en andere voorzieningen in de buurt. Dat geeft houvast.

De komende jaren moet dat lukken. Het gaat beter met de economie en beter met de gemeente Tynaarlo, de crisis ligt achter ons. Er is weer geld, dat kan worden gebruikt. Daar moet iedereen in onze gemeente de komende jaren van profiteren. De PvdA in Tynaarlo vindt dat de gemeente haar inwoners moet helpen om vooruit te komen, door het geld dat ze heeft zo goed mogelijk in te zetten – vooral voor de mensen die het niet breed hebben. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, kan daarop rekenen. En op de PvdA om dat voor elkaar te boksen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra