Leefomgeving

Een goed ingerichte en onderhouden leefomgeving Samen met inwoners willen we maatregelen treffen om de veiligheid te vergroten. Hardrijden in woonbuurten en bij scholen wordt aangepakt. We willen meer aandacht voor het voorkomen van woninginbraken. Het groen moet netjes onderhouden worden. Wegen en fietspaden houden we op een redelijk niveau. In de dorpen Eelde, Vries en Zuidlaren komen ‘steunpunten’ waar inwoners direct contact kunnen leggen met de gemeente, eigenlijk ‘kleine gemeentehuizen’. Ze kunnen hier terecht met vragen, klachten en ideeën. Wanneer bewoners zelf meer aan onderhoud van hun straat of buurt willen doen, geeft de gemeente ze daar het geld voor. Initiatieven om ook in het buitengebied snel internet aan te leggen worden ruimhartig ondersteund.

 

Leefomgeving

Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken en is een zaak van inwoners, ondernemers en gemeente. Een omgeving met voldoende voorzieningen, die uitnodigt tot beweging en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De leefomgeving in Tynaarlo

Bewoners maken zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat gaat om veel aspecten: onderhoud, maar ook de veiligheid (woninginbraak, hard rijdende auto’s, bedreiging enz.)

Budgetten vanuit de gemeente lijken niet voldoende om een goed niveau te garanderen. Bewoners kunnen en willen wellicht zelf meer doen, maar daar zal vanuit de gemeente dan een prestatie tegenover moeten staan.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– Motie aanpakken van reclame in de openbare ruimte. Heeft een einde gemaakt aan de wildgroei van reclameborden en verrommeling langs de wegen.

– We hebben extra geld gevraagd voor het opknappen van het parkeerterrein in het centrum van Eelde. Daardoor ligt er nu overal dezelfde, mooie bestrating.

– Verkeersveiligheid in Ter Borch hebben we op agenda gezet, samen met bewoners. Heeft tot afspraken in het bestemmingsplan geleid over het aantal passerende auto’s.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

Wij willen met wijkbewoners zoeken naar passende maatregelen om de (verkeers- en sociale) veiligheid in de buurt en in en rondom de scholen te vergroten en de kans op woninginbraak te verkleinen. Hierbij worden veiligheidsadviseurs (vrijwilligers) ingeschakeld. Ook willen we oplossingen vinden voor het parkeren van voertuigen in krap bemeten straten.

De 30 kilometerzones in woonbuurten worden bij voorkeur zo ingericht, dat harder rijden onmogelijk is. In elk geval moet de weginrichting zodanig zijn dat de politie kan handhaven.

We vinden dat fietsers ook in Drenthe op rotondes voorrang moeten krijgen, zoals dat overal in Nederland geldt. We zetten ons in om dat met de provincie gedaan te krijgen.

Fietspaden zijn slechts bij hoge uitzondering door paaltjes in het wegdek afgesloten voor ander verkeer. In voorkomende gevallen worden waarschuwingstekens op het wegdek aangebracht. De paaltjes worden voorzien van reflectoren.

We bestrijden het verloederen van buurten en wijken door zwerfvuil weg te halen en goed onderhoud van de openbare ruimte. Met woningcorporaties en bewonersgroepen/ verenigingen willen we afspraken maken over het onderhoud van tuinen bij sociale huurwoningen.

We vinden goede wegen en fietspaden belangrijk, maar het onderhoudsniveau stellen we afhankelijk van beschikbare financiën. We willen steeds een afweging maken tussen stenen en leefbaarheid.

Waar nodig (smalle buitenwegen/ tussen bomen) willen we de wegkantmarkering verbeteren, zodat die in het donker en bij slecht weer beter zichtbaar is.

We onderzoeken de mogelijkheid om buurten en wijken te ondersteunen als zij onderhoudstaken van de gemeente over willen nemen. Het hiervoor beschikbare geld wordt ook overgedragen aan de (collectieven van) inwoners. Houden zij geld over, dan mag dit in de buurt worden geïnvesteerd.

We willen de steunpunten groen in de hoofdkernen nieuw leven inblazen. Hier kunnen mensen terecht met hun vragen en opmerkingen over de openbare ruimte en andere zaken die de gemeente treffen. In kleine ‘gemeentehuizen-op-locatie’ – bijvoorbeeld gevestigd in een dorpshuis – bevinden zich verder de sociale teams, projectleiders van bouwprojecten en diverse andere vooruitgeschoven medewerkers.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers