Sport

Samen in beweging komen Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. Tynaarlo heeft veel verenigingen. De PvdA wil de samenwerking tussen sportclubs, ondernemers en toeristische organisaties verbeteren. Dat is goed voor onze inwoners, maar ook voor mensen die Tynaarlo bezoeken. Het aanbod voor schoolgaande jeugd blijft overeind.

Sport

Sport is belangrijk voor iedereen: sport bevordert de gezondheid, werkt samenbindend, is gezellig, leert met (spel)regels en winnen en verliezen om te gaan en samen te werken en ga zo maar door.

Sport en beweging in Tynaarlo

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Dankzij vrijwilligers kunnen de verenigingen bestaan. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid en verbinden zij verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– We hebben voor een verlaging van de kosten van sport voor kwetsbare groepen gezorgd.

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

Wij willen dat er voldoende, goede en betaalbare faciliteiten voor het beoefenen van sport zijn (in teamverband en in verenigingsverband).

Samenwerking tussen sportclubs, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt bevorderd. Bijvoorbeeld rond het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve arrangementen, maar ook in het gezamenlijk gebruik van accommodaties.

Waar mogelijk vindt een multifunctioneel gebruik van scholen, sportvoorzieningen en dorps/buurthuizen plaats.

We gaan door met Sportpret en sportmogelijkheden in het kader van de buitenschoolse opvang (BSO).

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers