Klimaat en Duurzaamheid

Goed omgaan met onze aarde We hebben één aarde waarop we leven en die moeten we goed beheren. We geven als gemeente het voorbeeld, door op al onze gebouwen die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen te leggen. Ook kopen we alleen nog maar echte groene stroom in. Ook mensen met een lager inkomen moeten hun huis kunnen aanpakken, bijvoorbeeld met isolatie. “Nul op de meter” geldt als standaard bij plannen voor nieuwbouw. We zijn tegen nieuwe bedrijventerreinen, winkels, woningen en kantoren in het groen.

Klimaat en Duurzaamheid

Wij vinden dat inwoners en ondernemers door de gemeente moeten worden ondersteund bij het voorkómen van opwarming van de aarde en klimaatverandering.

De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Duurzaamheid in Tynaarlo

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat is overmorgen. Het plan dat de gemeente hiervoor heeft gemaakt moet de komende jaren veel meer en veel zwaardere invulling krijgen. Steeds meer inwoners willen werk maken van verlaging van hun energieverbruik; de gemeente kan daarop inspelen. Zij geeft verder haar eigen voorbeeldfunctie veel beter vorm.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– Aanpak van ‘sjoemelstroom’. Gemeente moet haar eigen energie duurzaam inkopen

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

De gemeente gaat ‘circulair’ inkopen (dat wil zeggen dat de grondstoffen en ingekochte materialen opnieuw te gebruiken zijn).

In al onze gemeentelijke gebouwen willen we het energiegebruik terugdringen en alle geschikte daken voorzien van zonnecollectoren.

De gemeente gaat gegarandeerd 100% duurzame stroom inkopen. Ook leveranciers en subsidie ontvangende organisaties worden gestimuleerd om dit te doen.

We stimuleren de ontwikkeling (samen met het waterschap) van collectieve buurtwasplaatsen voor auto’s.

Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen willen we duurzaamheid en energie(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen en het weglaten van een gasaansluiting. “Nul op de meter” geldt als standaard bij nieuwbouw.

Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders en het isoleren van alle sociale huurwoningen binnen 10 jaar, waarbij de netto woonlasten afnemen.

Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. We zoeken in woonbuurten naar mensen die in hun omgeving “de kar willen trekken”. Samen met de provincie bieden we ze ondersteuning en desgewenst opleiding.

Er komt een informatiepunt binnen de gemeente waar particulieren en organisaties terecht kunnen met al hun vragen over duurzaamheid.

Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. Dat doen we samen met marktpartijen.

Bij vervanging van voertuigen kiest de gemeente voor elektrische aandrijving.

Het stoken van houtkachels wordt niet verboden, maar de gemeente zet wel in op regelmatige voorlichting (betere/schone kachels, gebruik pellets in plaats van hout, niet stoken bij mist/regen).

Aantasting van het landschap gaan we tegen. Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. Woningbouw vindt zoveel mogelijk binnen bestaande dorpsstructuren plaats (‘inbreiden’ voor ‘uitbreiden’). Grote silo’s en biovergisters leggen we liever aan op bestaande bedrijventerreinen dan in het landelijk gebied.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers