Armoede en Schuldhulpverlening

Armoede met kracht bestrijden De armoede neemt niet af, eerder toe. Veel mensen kampen met schulden. Kinderen staan hierdoor van jongs af aan achteraan, dat mag niet gebeuren. De PvdA wil mensen die in financiële problemen komen extra en langdurig ondersteunen. Naast mensen in de bijstand moet er aandacht zijn voor werkenden met een laag inkomen, zoals mensen met een eenmanszaak. We zetten het ‘minimabeleid’ zo ruim mogelijk in.

Armoede en Schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement en afhankelijkheid. De stijging van de woonlasten en zorgkosten leidden de afgelopen tijd tot een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening.

Armoede in Tynaarlo

Ongeveer 360 huishoudens kunnen niet rondkomen en maken gebruik van bijstand. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Tynaarlo ongeveer 560 kinderen in (bijna) armoede opgroeien. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. In onze gemeente mogen kinderen nooit de dupe zijn van ouders die schulden hebben.

 Onze bijdrage in 2014-2018:

– Ondersteunende financiële regelingen gelden voor alle mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstand.

– Er werd onderzoek uitgevoerd naar ‘stille armoede’.

– Er is een folder gemaakt die duidelijke informatie bevat over alle mogelijkheden die de gemeente heeft om mensen in financiële nood te ondersteunen.

hulp bij schuldhulpverleningOnze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

De sociale teams helpen gezinnen en andere mensen met problematische schulden, laagdrempelig en slagvaardig, maar zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. Er wordt samengewerkt met organisaties die zich met uitvoering bezighouden.

Sommige mensen zijn niet geholpen met een verwijzing. Zij hebben (soms langdurig) ondersteuning en begeleiding bij hun tocht door de wereld van de instituten en instellingen nodig. Zoals mensen die financieel in problemen verkeren. Wij willen extra inzetten op ondersteuning en begeleiding van deze mensen, bijvoorbeeld met een budgetcoach. Hierbij worden ervaringsdeskundigen ingezet.

In onze gemeente mag geldgebrek van de ouders niet de reden zijn dat kinderen niet mee kunnen doen met sport, de schoolreis, culturele vorming en verjaardagen. Hier kunnen verschillende fondsen voor worden aangesproken, zoals Stichting Armoedefonds, Kansfonds, Leergeld, Jeugdsportfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp. Wij blijven aan deze fondsen meedoen.

We stellen een fonds in, speciaal om schulden van jongeren in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers en jongeren te treffen. Zo wordt voorkomen dat de schuld almaar stijgt door bijkomende boetes bij afbetalingsachterstand. Jongeren blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in het omgaan met geld. Hiermee wordt de jongere weer perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. Het fonds wordt steeds weer aangevuld met ontvangen aflossingen.

We willen een sociale onderneming oprichten waarbinnen mensen die onder het bestaansminimum komen tegen vergoeding werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook zetten we ons in om met de middenstand kortingsregelingen te treffen voor mensen op het bestaansminimum (bijvoorbeeld via een gemeente pas). Zo willen we de onafhankelijkheid van deze mensen bevorderen.

Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. Naast mensen in de bijstand gaat het om mensen die werken, maar daar niet genoeg mee verdienen, arme ouderen, alleenstaanden en mensen met sterk wisselende inkomsten (bijvoorbeeld sommige ZZP’ ers)

Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 120% van het bijstandsminimum, 130% voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Een hardheidsclausule garandeert dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om te participeren in de samenleving gebruik kan maken van de gemeentelijke armoederegelingen.

Op die manier kan maatwerk worden geboden en staan niet de regels, maar het leven van mensen en het doorbreken van armoede centraal.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra