Door Rob Prins op 6 april 2013

Succesvol Politiek cafe over Zorg

Politiek café PvdA Tynaarlo met als thema Zorg zeer goed bezocht.

Op donderdag 7 maart organiseerde de PvdA Tynaarlo een bijeenkomst over het thema Zorg. Per 1 januari 2014 gaat er immers heel veel veranderen op het terrein van de zorg: veel taken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dat dit thema veel burgers in onze gemeente bezig houdt, bleek wel uit de grote opkomst: Ongeveer 100 mensen waren aanwezig bij café Boelens om hun zorgen te uiten.Na een voorstelrondje door de forumleden Martin Kremers (wethouder Tynaarlo), Anneke van der Geest (projectleider WMO Tynaarlo) en Jan van Loenen (directeur Zorgbelang), konden de aanwezigen hun vragen stellen. Deze vragen gingen o.a. over de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, mantelzorg, schrappen overbodige regels, hoe kies je een zorgaanbieder, de terugkeer van de wijkverpleegkundigen, is er straks voldoende kennis bij de ambtenaren die de zorg gaan coördineren? Kortom, heel veel bezorgde vragen.

De PvdA heeft laten weten dat deze bijeenkomst in het najaar een vervolg krijgt. Dan heeft de gemeente meer zicht op de plannen en kan ze haar beleid hierop aanpassen. Ook zal in het najaar het thema jeugdzorg aandacht krijgen. De PvdA hoopt met deze bijeenkomsten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een breed gedragen nieuw beleid in deze gemeente.

 

Rob Prins

Rob Prins

Rob Prins Bestuurslid Donderen E-Mail: robprins.donderen@planet.nl

Meer over Rob Prins