18 juni 2013

Politiek café

Op 4 juni hebben we een politiek café over de bereikbaarheid van de Stad Groningen gehouden.

Herman Beerda, Statenlid voor de PvdA in Drenthe met portefeuille omgevingsbeleid en Mark Correia Pimenta, PvdA lid en student in Groningen hielden een inleiding.

Groningen Stad is voor inwoners van de gemeente Tynaarlo een belangrijk reisdoel. Men gaat er veelvuldig heen om te werken, te winkelen, om gezondheidsredenen of om te recreëren.

De verkeersdruk is in de afgelopen jaren onmiskenbaar toegenomen en neemt nog steeds toe. Opstoppingen zijn het gevolg. De Stad met haar voorzieningen wordt daardoor steeds moeilijker bereikbaar.

Transferiums aan de randen van de Stad lijken een goede oplossing voor dit probleem. Een transferium is nu nog een parkeerplaats voor personenauto’s en opstappunt voor pendelbussen.

Die pendelbussen rijden naar enkele publiek intensieve punten in de Stad. Voor de gemeente Tynaarlo is het transferium bij Haren van belang.

Echter dit transferium is niet groot genoeg. Er is bij Haren te weinig ruimte voor uitbreiding.

De provincie heeft daarom het plan opgevat om een nieuw transferium aan te leggen bij de Punt.

In zijn bijdrage heeft Herman de plannen voor inpassing van dit transferium gepresenteerd.

Er is veel aandacht voor “versmelting” met de omgeving. Naast een aansluiting op bussen zou er ook een aansluiting op de trein moeten komen.

Mark heeft er een pleidooi voor gehouden om de transferia ook te gebruiken als overstap plaats voor het busvervoer. Tot aan de transferia kunnen dan bussen met veel capaciteit ingezet worden.

Naar punten die niet met de trein zijn te bereiken, kunnen vanaf de transferia dan kleinere bussen pendelen.

  • Enkele opmerkingen uit de discussie
  • Hoe minder wacht- en overstaptijd, hoe beter
  • Kritisch blijven op het verbeteren van de automobiliteit, misschien juist ook ontmoedigen
  • Stations langs bestaande spoorlijnen
  • Bevorderen van gebruik van de fiets (stallingen, brede fietspaden, voorrangsregeling)
  • Station Noord opheffen en verplaatsen naar het Zernike complex