Door op 18 december 2013

Bijeenkomst Kinderen en armoede op 3 december 2013

Op 3 december jl zijn een kleine veertig mensen naar Zeijen afgereisd om daar samen te praten over de problematiek van armoede en kinderen. Het gezellige café Hingstman bleek een goed adres om zowel te luisteren naar de sprekers, als om met elkaar te bespreken wat we met de gekregen informatie zouden kunnen doen in onze eigen gemeente.

Het was leuk dat niet alleen partijleden, maar ook organisaties, die met kinderen werken of die werken aan armoedebestrijding (Voedselbank Zuidlaren) en externen (Nina Hofstra van de VVD-fractie) aanwezig waren.

Gea van der Ploeg, secretaris van de Voedselbank Midden-Drenthe vertelde over de organisatie en nut en noodzaak van de voedselbank. De voedselbank in Zuidlaren is onderdeel van deze stichting. Dachten veel mensen aan het begin van de avond nog dat het in onze gemeente wel mee zou vallen met de armoede, na deze inleiding wisten we dat zo’n 100 mensen uit onze gemeente wekelijks gebruik (moeten) maken van de voedselbank.

Jaap Kuin, oud wethouder van de gemeente Assen, deed verslag van zijn ervaringen als o.a. wethouder sociale zaken. Hij gaf aan dat het van groot belang is te werken aan oplossingen van problemen. Als je een doel voor ogen hebt, kun je – ook met bestaande wetgeving – een heel eind komen.

Dirk van Leeuwen, consulent jeugdsport en jeugdcultuurfonds Drenthe vertelde vervolgens over het werk van zijn stichting. Het is van belang dat kinderen mee kunnen doen op school, door lid te zijn van verenigingen, er bij te horen. Deze stichting maakt dat mogelijk. Niet de mensen zelf, maar contactpersonen als maatschappelijk werk, mensen van de voedselbank, kunnen een bijdrage aanvragen. De bijdrage wordt niet in contanten uitgekeerd, maar zal b.v. rechtstreeks aan de sportvereniging worden uitbetaald.

Klaas Jan van den Berg, PvdA-kandidaat voor de gemeenteraad in 2014, werkzaam bij Accare als behandelaar en voorheen als gezinshulpverlener deed verslag van zijn ervaringen en ging vooral in op de gevolgen van armoede voor kinderen. Gedrag dat als ADHD wordt uitgelegd,  kan voortkomen uit armoede, te weinig aandacht van ouders. Ook zaken als niet kunnen hechten, crimineel gedrag worden genoemd.

De spreker, die toegezegd had te komen, PvdA-Tweede kamerlid Tunahan Kuzu, heeft aan het eind van deze middag laten weten niet te kunnen komen. De organisatie van deze avond en het PvdA-bestuur betreuren dit en zullen hun afkeuring aan het Partijbureau en de PvdA-fractie laten weten.

Ook van onze eigen lokale fractie was niet iedereen aanwezig. Dat was het gevolg van een door de gemeente georganiseerde informatieavond, waar de raadsleden en de wethouder niet konden ontbreken. Zij zullen vanzelfsprekend van de conclusies van deze avond op de hoogte worden gesteld. Want zij zijn het die met deze problematiek aan de gang moeten.

Janny Roggen, ook kandidaat voor de gemeenteraad in 2014, dankte alle sprekers en gaf het sein voor de pauze. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar aan het werk om te bezien of en zo ja hoe wij in onze gemeente met dit onderwerp aan de slag zouden kunnen gaan.

Na de discussie werden de volgende conclusies getrokken:

–          Ook al lijkt onze gemeente een rijke gemeente, armoede komt ook hier voor en zal moeten worden gelokaliseerd door confrontatie met de doelgroep aan te gaan. Ga met mensen in gesprek, houd in de gaten dat mensen zich schamen en niet zo maar zullen aangeven dat ze in geldnood zitten;

–          Geld dat uit Den Haag komt voor de armoedebestrijding met tijdig geoormerkt worden voor dit doel, anders gaat het op aan andere onderwerpen;

–          Manier van denken moet veranderen: controleurs moeten hulpverleners worden;

–          Er zal meer moeten worden samengewerkt tussen diverse organisaties: niet alleen de 1 loketgedachte, maar de 1 contact-gedachte moet uitgangspunt worden;

–          Een moestuin-project, die groenten levert aan de voedselbank, zou een oplossing kunnen bieden. Organisaties als Alescon, opleiding AOC Terra (stageplaatsen en kennis) en Serviceclubs zouden met de gemeente (leverancier van grond) kunnen samenwerken

–          Meer informatie over het gebruik van het sport- en jeugdcultuurfonds.

–          En tenslotte de conclusie: in nota’s kun je niet wonen. Het zijn de mensen die aan het werk moeten gaan.

 

Belangrijke adressen:
–  Voedselbank Tynaarlo Zuidlaren; uitgiftepunt Laarkerk, Stationsweg 159, 9471 GP Zuidlaren.

Intake vindt plaats op afspraak. Tel. 06 83143751. E mail: voedselbankzuidlaren@ gmail,com

Uitgifte op dinsdagmiddag 15.45 – 16.30 uur.

De organisatie werkt met vrijwilligers.
www.voedselbankmiddendrenthe.nl

 

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Drenthe

Dirk.van.leeuwen@jeugdsportfonds.nl tel. 0592 383700 of Mieke Schoonhoven van de gemeente Tynaarlo. m.schoonhoven@tynaarlonl tel. 0592 266859.

Op de site van de gemeente Tynaarlo vindt u een folder en aanvraagformulier voor het jeugdsportfonds.