Onze 8 speerpunten voor Tynaarlo

Zeker zijn

 –

van goede zorg, een vertrouwd gezicht in huis.

Voorkomen is beter dan genezen, daarom veel aandacht voor ‘bewegen voor ouderen’. Wie zorg wil leveren, laat hen die de zorg ontvangen meepraten. Zorgaanbieders komen bijvoorkeur uit de directe omgeving. We worden ouder; de zorgvraag neemt toe. De PvdA strijdt ervoor dat hiervoor voldoende geld beschikbaar blijft. We willen eigen bijdragen verlagen of afschaffen, de belbus uitbreiden en vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorgers worden ondersteund.

 

van een fijne leefomgeving, maandelijks het zwerfvuil van de straat.

In Eelde, Vries en Zuidlaren komen ‘steunpunten’ waar inwoners direct contact kunnen leggen met de gemeente. Wanneer bewoners zelf meer aan onderhoud van straat of buurt willen doen, geeft de gemeente daar het geld voor.

 

dat elk kind mee kan doen, tot en met 16 jaar gratis sport.

Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. De samenwerking tussen sportclubs, ondernemers en toeristische organisaties wordt beter. Goed voor onze inwoners en voor mensen die Tynaarlo bezoeken. Het sportaanbod voor schoolgaande jeugd wordt uitgebreid.

 

dat er naar je geluisterd wordt, de gemeente informeert je over wat er speelt.

Mensen willen invloed op hoe ze wonen, werken en leven. Aan de gemeente de taak om hun ideeën verder te helpen en te verbinden. Ieder dorp krijgt een eigen budget voor activiteiten en projecten. De gemeente betrekt inwoners bij projecten in hun buurt.

 

dat je vooruit kunt komen, drie volwaardige bibliotheken.   

Cultuur brengen we op school onder de aandacht. Ook kunnen mensen goedkoop kennis maken met bijvoorbeeld muziek. We gaan de groeiende eenzaamheid te lijf met plekken en activiteiten om elkaar te ontmoeten. De bibliotheken krijgen extra geld en worden in Eelde, Vries en Zuidlaren de ‘dorpshuiskamers’.

 

dat je kinderen veilig thuiskomen, samen tegen hardrijders in de buurt.

Fietsen naar school, sportclub of winkel moet langs veilige routes. Fietspaden en wegen waar ‘maximaal 30’ geldt maken we veiliger. Ideeën van bewoners zijn hiervoor de basis.

 

van een huis dat bij je past.

Bestaande woningen gaan we verbeteren, vooral de energierekening verlagen. Nieuwe huizen worden binnen de dorpen gebouwd, niet erbuiten. Bij verkoop van gemeentelijke gebouwen, wordt eerst onderzocht of er woningen in te maken zijn. Er komt meer aandacht voor andere woonvormen. Om dit betaalbaar te houden gebruiken we eigen grond van de gemeente.

 

dat we het klimaat beschermen.    

We hebben één aarde waarop we leven en die moeten we goed beheren. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Ook mensen met een lager inkomen moeten hun huis kunnen isoleren. ‘Nul op de energiemeter’ geldt als standaard bij nieuwbouw. We zijn tegen nieuwe bedrijventerreinen, winkels en kantoren in het groen.