Door Kees de Graaf op 18 februari 2016

Zuidlaardermarkt: verbeteringen doorzetten

De gemeenteraad heeft beleid ontwikkeld om de Zuidlaardermarkt te verbeteren. In 2015 is hier een begin mee gemaakt. De raad besprak de evaluatie. Onze mening: het ingezette beleid moet onverkort worden doorgezet.
We zijn er duidelijk over. De fractie van de PvdA wil dat de Zuidlaardermarkt in de huidige vorm blijft bestaan. Natuurlijk onder voorwaarde dat de veiligheid van mensen en het welbevinden van dieren doorgaand verbeterd wordt. Dan gaat het over het veranderen van menselijk gedrag. Daar gaat tijd over heen en dat zal nooit tot nul fouten leiden.

In 2015 zijn goede dingen gedaan. De voorzieningen waren goed op orde en er was duidelijk sprake van een gemiddeld betere conditie van de aangevoerde dieren. De officiële en officieuze evaluaties vinden we bijzonder waardevol. Vooral met de praktische verbetervoorstellen kan de gemeente wat. Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn.
We hebben begrip voor het voorstel om de controle van chip en paspoort en bijbehorende registratie van elk aangevoerd dier niet of later uit te voeren.

Vraag is dan wel hoe je weet wie je kunt aanspreken als zich een wantoestand voordoet met een dier. Wellicht helpt het videosysteem hierbij. We pleiten er voor steviger in te zetten op beperking van de geluidsbelasting. Dat begint met objectiveren. Termen als: drastisch verlaagd en behoorlijke geluidsdemping doen eerder goedbedoeld dan professioneel aan. Positief is het dat de kermisexploitanten in de nacht de boel stilgelegd hebben. Wellicht kan daar voortaan een vaste afspraak over gemaakt worden.

Wij hebben er vorig jaar weloverwogen voor gekozen om een meldplicht voor handelaren die paarden naar de markt brengen in te stellen. Zo kunnen zij op de hoogte gesteld worden van de door ons gestelde “marktregels”. De registratie kan ook van nut zijn om handelaren met een gekend slechte reputatie van de markt te weren. We steunen daarom het voorstel om die aanmeldplicht (voor die is ingevoerd) weer te laten vervallen niet.

Tijdens de raadsvergadering werden twee moties in stemming gebracht. Een om bij de staatssecretaris erop aan te dringen het exportverbod vanaf de paardenmarkten niet door te zetten (gesteund door PvdA). En een om de 24-uurs aanmeldregeling weer uit de verordening te halen (wij stemden de tegen, de motie haalde het wel). Omdat de stemmen staakten over het agendapunt komt dit volgende raad weer terug.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf