Door Kees de Graaf op 15 oktober 2017

Wonen op locatie Paterswolde-Noord: de visie van de PvdA

Het is een plan met een lange geschiedenis: de bouw van woningen op de plek van de voormalige school in Paterswolde-Noord. Nu het bestemmingsplan hiervoor door de raad moet worden vastgesteld, is er veel discussie over het initiatief ontstaan. De fractie van de PvdA heeft het dossier bestudeerd en gesproken met betrokkenen. Hier onze bevindingen.

Een rommelig proces

Wie het dossier bekijkt kan niet anders concluderen dan dat de selectie van de projectontwikkelaar rommelig is verlopen. Eerst is ontwikkelaar PC Vastgoed in beeld gekomen. Deze haakte in 2014 af, waarna ontwikkelaar Spijkerman Vastgoed een plan mocht ontwikkelen en hierover overeenstemming bereikt zou hebben met de gemeente. Uiteindelijk koos het College echter toch voor PC Vastgoed, dat alsnog weer meedeed en het hoogste bod uitbracht.

Geen scherp gemeentelijk kader

De projectontwikkelaar heeft vanuit eerdere colleges en gemeenteraden geen scherpe voorwaarden meegekregen. De enige eis was: op deze plek woningbouw realiseren. Met de opbrengst zou de gemeente de bouw van nieuwe scholen gaan betalen. Over de mogelijke herbestemming van de school (of in ieder geval een onderzoek daarnaar) is nooit gesproken. Aanvankelijk ging de gemeente uit van 24 appartementen. Op initiatief van de ontwikkelaar is dit omgezet naar een plan met 12 villa’s, omdat hij dit kansrijker in de markt achtte.

Gebrek aan gemeentelijke regie

De locatie is gevoelig. Vlakbij de ecologische hoofdstructuur en dicht tegen het oude lint van de Boterdijk aan. Wat de PvdA betreft had de gemeente meer de regie moeten voeren, zowel op de ontwikkeling van het plan als op het hele proces en de communicatie. Zij had erop moeten aandringen dat omwonenden eerder en intensiever bij het plan werden betrokken.

Les 1: maak dit soort plannen mét de omgeving

Het ‘solo’ ontwikkelen van dit soort plannen is niet meer van deze tijd. We moeten gaan werken aan plannen die gezamenlijk tot stand komen en daarmee ook op meer maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

 

Les 2: noodzaak voor beter uitgiftebeleid

De gemeente Tynaarlo moet panden en gronden die zij verkoopt beter in de markt zetten. Met het wijzigen van het beleid voor nieuwe accommodaties (school, sport) is het niet meer nodig om hier zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Andere aspecten kunnen dan een plek krijgen, bijvoorbeeld het herbestemmen van bestaande panden voor nieuwe functies (zoals betaalbaar wonen). Hier ligt een taak voor het nieuwe College van BenW.

Conclusie: ga in gesprek!

Op basis hiervan stelt de fractie van PvdA Tynaarlo voor dat projectontwikkelaar en gemeente samen in overleg treden met de omwonenden over de definitieve invulling van het plan. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar zaken als het aantal woningen, de plaatsing op de kavels, de bouwhoogte en het aanwezige groen in het gebied. In dit gesprek kan de ontwikkelaar aangeven wat hij inmiddels al met de zienswijzen van de omwonenden heeft gedaan. Ook kan hij met een presentatie in beeld brengen hoe de woningen er uiteindelijk uit kunnen gaan zien en wat de aanblik van het buurtje wordt.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf