Wat is goed voor Zuidlaren? Hoe nu verder

Door Koos Dijkstra op 31 oktober 2018

OPINIE

Het college van B en W van Tynaarlo koerst op drie supermarkten met parkeerkelder, pal aan de Grote Brink in Zuidlaren. Tegelijk moet winkelruimte langs de stationsweg verdwijnen. Brede overeenstemming over dat plan is de komende jaren niet te verwachten. Voor de ontwikkeling van het PBH terrein vastloopt in -juridische- procedures is dit het moment om terug te keren naar de aanpak waar wel breed draagvlak voor bestaat. Houd het winkellint in stand en bestem het PBH terrein voor wonen en zorg. Maar maak een uitzondering voor een tijdelijk pand voor AH, zodat AH een nieuwe winkel kan bouwen op de huidige plek in het winkellint.

Wat is goed voor Zuidlaren?

Dat is de centrale vraag die volgens het gemeentebestuur van Tynaarlo geleid heeft tot haar plan voor drie supermarkten met parkeerkelder en bovenwoningen op het PBH terrein in Zuidlaren.

Het is een misleidende vraag, bijna een psychologisch trucje. Door het zo te stellen, lijkt het alsof het plan van het college van B en W antwoord geeft op die vraag. En dat het plan dus goed is voor de toekomst van het dorp.

Maar wat is eigenlijk het uitgangspunt bij het beantwoorden van de vraag wat goed is voor Zuidlaren.

Gaat het om woongenot, om groen, om gemak, om geld of gaat het om voorzieningen of de spreiding ervan. Willen we meer inwoners, meer of juist minder toeristen, sneller openbaar vervoer?

Het plan voor drie supermarkten op het PBH terrein lijkt vooral ingegeven door financiële prikkels.

Enerzijds wordt zo koopkracht in het dorp gehouden redeneert het college, anderzijds kan de gemeente de hoofdprijs vragen voor de grond. Wat dat betekent voor de andere winkels en vooral ook de supermarkten die niet in het plan zitten, daar gaat het college aan voorbij.

Natuurlijk, dat is niet het hele verhaal. Alle(!) inwoners mogen er nog over meepraten. Maar het college houdt toch tamelijk hardnekkig vast aan haar eigen plan.

Dat leidt ondertussen tot een ingewikkeld juridisch vraagstuk. Het college heeft aan Albert Heijn een vergunning voor een tijdelijke winkel afgegeven, maar weigert verdere medewerking. “De wereld is veranderd” motiveert het college haar opstelling. En zal nog heel vaak veranderen voegen wij daaraan toe. Zoals in het afgelopen jaar, waarin de ontwikkeling in Zuidlaren stil heeft gestaan. Wie zag een jaar geleden aankomen, dat de vele lege winkels in bijvoorbeeld de Heerestraat in Groningen weer als vanzelf gevuld zouden raken?

Waar staan we nu in Zuidlaren?

Meerdere supermarktketens hebben zich voor een plek op het PBH terrein gemeld. De gegevens waarop het college haar plan heeft gebaseerd zijn in elk geval op termijn onzeker, waarschijnlijk nu alweer verouderd. De ingeschakelde adviesbureaus kunnen en durven niet verder dan enkele jaren vooruit te kijken. Nog niet zo lang geleden was het advies om vooral het winkellint te versterken. Nu is het advies om dat lint aanzienlijk in te korten en de winkels zoveel mogelijk op en rond de Grote Brink te situeren.

Zo zie je maar. Voor een advies is opgevolgd, is de wereld alweer veranderd.

De typische winkelstructuur van Zuidlaren is door de jaren heen ontstaan. Organisch tot ontwikkeling gekomen, zoals het overal gaat. De PvdA ziet geen reden van algemeen belang om nu een sprong in die ontwikkeling te maken. Vooral niet omdat zeer onzeker is waar dat toe zal leiden. Laat de markt zijn organische werk doen.

Wat dan wel?

Ons voorstel is het om het hele PBH terrein te bestemmen voor wonen en zorg. Want grondgebonden wonen in het centrum, daaraan is en blijft behoefte. Zie bijvoorbeeld het artikel “Bouwen bouwen bouwen” in het Dagblad van het Noorden van 26 oktober jongstleden. Bij de inrichting van het terrein kan dan ook beter rekening gehouden worden met diverse inzichten en belangen. Voor de al vergunde tijdelijke winkel van AH wordt een uitzondering gemaakt.

Problemen van het lint worden in het lint opgelost.

Als een winkel wil (moet) opschalen, dan zet het college zich in om dat mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het veranderen van de bestemming van panden. Van ons, inwoners vraagt het de bereidheid om concessies te doen. Bijvoorbeeld, omdat er meer ruimte voor parkeren door het winkelend publiek gevraagd wordt.

Welke voordelen heeft het?

De mooiste locatie in het dorp, direct aan de Grote Brink, wordt beschermd en gereserveerd voor wonen.

De supermarkten blijven gespreid over het centrum en zorgen zo voor “loop” in een groot deel van de stationsweg. Klanten van supermarkten kopen ook in winkels in de buurt van die supermarkten. Maar wat misschien belangrijker is, winkelend publiek trekt (winkelend) publiek aan.

Goed voor frietkraam en restaurant. Spreiding van winkels over het centrum is goed voor de oudere mensen die vaak aan de randen van het dorp wonen. Maar bovenal, we gaan eindelijk aan de slag met het PBH-terrein. En dat wordt echt de hoogste tijd vindt de PvdA.

Wat betekent dit voor de AH?

AH mag een tijdelijke winkel bouwen op het PBH terrein, maar keert zo spoedig mogelijk terug naar haar huidige plek, nadat op die plek een nieuw pand is gebouwd.

Is het ideaal voor de supermarkten?

Misschien kunnen AH en Jumbo en anderen hun ideale winkel niet op hun huidige locatie/ in het lint realiseren. Met elkaar proberen wij dit ideaal wel zo goed mogelijk te benaderen. Dat is goed voor de supermarkten, dat is goed voor het dorp.

Onze oplossing voorkomt langdurige inspraak en juridische procedures zoals die nu dreigen .Net als wij, willen velen dat zo goed als dat gaat behouden. Noem het behoudzucht, maar dat heeft Zuidlaren gemaakt tot wat het nu is.

Koos Dijkstra,

Fractievoorzitter PvdA Tynaarlo.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra