Door Koos Dijkstra op 27 september 2016

Vragen Tijdelijke supermarkt Zuidlaren

Aan:
het college van Burgemeester en Wethouders

Kwestie:
Vooruitlopend op meer definitieve plannen voor de herontwikkeling van het voorste deel van het terrein waarop de nu afgebroken Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren stond, hebt u op 1 juni 2015 een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een tijdelijke supermarkt. Op 22 april van dit jaar is de vergunning onherroepelijk geworden. Concreet gaat het om de verplaatsing van de Albert Heijn aan de Stationsweg in Zuidlaren.

Op het betreffende perceel is nog steeds geen bouwactiviteit te bespeuren. Naar wij vernemen heeft dit er mee te maken, dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie hebben wij de volgende vragen aan u;
– waardoor wordt de bouw geblokkeerd en
–  wat doet u om de bestaande belemmeringen weg te nemen, zodat nu spoedig met de bouw begonnen kan worden.

Omdat velen met ons graag zien dat er voortgang wordt geboekt, verzoeken we u deze vragen op de kortst mogelijke termijn te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfracties van de PvdA en CU in de gemeente Tynaarlo

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra