Vragen Schelfhorst ; slapende bouwvergunning

Door Kees de Graaf op 31 januari 2018

Geacht college,

Op dinsdag 6 februari wordt besloten over het toestaan van permanente woonbebouwing op de locatie Schelfhorst in Paterswolde.

Een veelgehoord argument daarbij is dat er ‘anders 77 recreatiewoningen worden gebouwd’.

Wij hebben de betreffende bouwvergunning mogen inzien; deze is verleend op 23 juli 2007 en heeft betrekking op de bouw van 73 recreatiewoningen. Deze vergunning volgde op een eerdere vergunning om op deze plek 4 modelwoningen te realiseren.

De vergunning is inmiddels 10 jaar oud. Het viel onze fractie op dat er in de vergunning geen termijn is aangegeven waarbinnen gestart moet worden met de bouwwerkzaamheden. Verder valt op dat het te bebouwen oppervlakte van de woningen is vergroot van 60 naar 75 m2, hoewel er wel degelijk sprake is van een ligging in een natuurgebied.

Daarmee wordt afgeweken van het toenmalige bestemmingsplan ‘Buitengebied Eelde’.

Het is gebruikelijk dat een termijn van 26 weken aan de start van de bouw wordt verbonden. Op zich is dit wettelijk al voldoende reden (wanneer er niet wordt gestart) om een vergunning in te trekken. Ook kunnen er andere redenen zijn om de vergunning in te trekken, zoals nieuwe planologische inzichten. Voorbeeld hiervan is het in 2017 door de gemeente Groningen intrekken van tientallen bouwvergunningen die studentenhuisvesting mogelijk maakten op ongewenste locaties. Ook het up to date houden van de gemeentelijke administratie is een argument om regelmatig tot ‘opschonen’ over te gaan.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

  •  waarom is de bouwvergunning voor de 73 recreatiewoningen in de afgelopen 10 jaar niet ingetrokken, ook niet nadat de initiatiefnemer failliet is gegaan;
  •  waarom is in 2016 – toen u aan de slag ging met de nieuwe grondeigenaar voor het maken van een nieuw plan – de oude vergunning niet eerst ingetrokken, om daarmee met een schone lei te beginnen;
  • wat is het beleid van de gemeente Tynaarlo in algemene zin voor het intrekken van bouwvergunningen;
  • kunt u de gemeenteraad een overzicht geven van de ‘slapende bouwvergunningen’ in onze gemeente;
  •  in hoeverre bestaat er een kans op herhaling van deze situatie bij de andere verblijfsrecreatiegebieden in onze gemeente die van de categorie ‘IV’ zijn en waarbij recreatiewoningen zijn toegestaan;
  • bent u het met ons eens dat het bedrijven van goede ruimtelijke ordening door de gemeenteraad wordt bemoeilijkt door het langjarig instandhouden van bouwrechten?

In afwachting van uw reactie, bij voorbaat onze dank,

 

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

31 januari 2018

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf