Door Kees de Graaf op 18 augustus 2015

Vragen plaatsing reclame- en routeborden

Schriftelijke vragen ingediend door raadslid/fractie: Kees de Graaf/PvdA
Datum: 18 augustus 2015
Onderwerp: plaatsing reclame- en routeborden

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschift aan de gemeenteraad

Geacht college,

Het zomerseizoen met evenementen in onze gemeente is al weer een heel eind op streek. Onze fractie valt op dat er allerlei borden langs de openbare weg worden geplaatst. Sommige om evenementen aan te duiden, andere met een verwijzing naar bijvoorbeeld een museale functie of een basisschool. We constateren dat er tussen de toegepaste reclameborden behoorlijke verschillen bestaan in kwaliteit en uitstraling. In samenhang daarmee raken sommige exemplaren na korte tijd al verweerd door weer en wind, wat de verdere uitstraling evenmin ten goede komt. Ook zien we dat de zichtbaarheid van de weg op sommige plaatsen in het gedrang komt.
Verder constateren we ‘dubbelingen’, bijvoorbeeld tussen de uniforme evenementenborden die bij het begin van de dorpen worden geplaatst en de ‘eigen’ exemplaren van organisaties in de dorpen zelf. Ook wordt er bij de richtinggevende borden van meerdere soorten gebruik gemaakt: de blauw/witte ANWB-borden, maar ook de (verweerde) bruine borden en eigen route-aanduidingen.
Wij begrijpen en respecteren de wens van bedrijven en organisaties om zich op de kaart te willen zetten, maar we vragen ons af of deze overdaad een goede ontwikkeling is voor een gemeente die zich profileert als aantrekkelijk groen woongebied.

De situatie is voor onze fractie aanleiding voor de volgende vragen:

– is het college het met ons eens dat het ongebreideld plaatsen van reclame- en routeborden geen goed doet aan de groene uitstraling van onze gemeente

– hoe kan een beter evenwicht gevonden worden tussen aan de ene kant het voorkomen van ‘exclusiviteit’ in de plaatsing van borden (de ‘vrijheid van aanplakken’) en aan de andere kant het op tal van plekken plaatsen van reclame- en routeborden

– welke instrumenten heeft de gemeente om sturing te geven aan de plaatsing en kwaliteit van deze borden, worden deze ook ingezet en hoe worden zij onderling afgestemd. Wij denken aan het welstandsbeleid, het nieuwe evenementenbeleid (dat inzet op ‘kwaliteit’) en de APV 2015 (waarin alle voorwaarden voor plaatsing juist zijn losgelaten)

– hoe vindt de handhaving plaats op de plaatsing van de borden en de staat waarin zij zich vervolgens bevinden

– is het een suggestie om in overleg met ondernemers(verenigingen), marketingorganisaties en eventuele andere betrokkenen te treden en te bezien of er op dit punt gezamenlijk een aanpakstrategie ontwikkeld kan worden

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
18 augustus 2015

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf