Door Kees de Graaf op 8 september 2017

Vragen over tijdelijk wonen en Tiny Houses

Geacht college,

Het zal u niet ontgaan zijn dat op veel plekken in Nederland (en daarbuiten) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zogenaamde Tiny Houses. Dit zijn kleine, betaalbare woningen voor mensen die geen behoefte (meer) hebben aan een duur en groot huis en op een andere manier willen wonen. Onze fractie vindt dit een interessante ontwikkeling, die ook verband houdt met de groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens in de komende jaren. Diverse gemeenten ontplooien op dit terrein al initiateven, zoals de gemeente Groningen (http://woneninlutjehoeskes.nl).

Een tweede trend die wij waarnemen is dat er steeds meer concepten worden ontwikkeld voor tijdelijk wonen. Er zijn diverse bouwondernemingen en architectenbureaus die woningen hebben ontwikkeld die tijdelijk geplaatst kunnen worden op locaties die nog enige tijd braak zullen liggen. Ook hier gaat het vaak om compacte woningen, die snel te realiseren zijn en vaak ook behoorlijk duurzaam zijn. En die gemakkelijk ook weer elders kunnen worden neergezet.

Aangezien de gemeente Tynaarlo over een grote hoeveelheid eigen grond beschikt (waar niets mee gebeurt) en bovendien een aantal ontwikkelingslocaties al jarenlang braak ligt, maar vooral omdat er een grote vraag is naar betaalbaar wonen, willen we voor Tynaarlo graag onderzoeken wat de kansen zijn van zowel de Tiny Houses als het tijdelijk wonen (al dan niet in combinatie).

De PvdA-afdeling Tynaarlo organiseert op 5 oktober aanstaande zelf een bijeenkomst waarop dit thema centraal staat. Daarnaast zijn we benieuwd naar de visie van het College van BenW.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– hoe kijkt u in algemene zin aan tegen beide ontwikkelingen?

– ziet u mogelijkheden om gronden die in bezit zijn van de gemeente Tynaarlo in te zetten voor permanent dan wel tijdelijk gebruik voor deze nieuwe woonvormen?

– bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen en de uitkomsten mee te nemen in de actualisatie van de Structuurvisie Wonen die u van plan bent?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

8 september 2017

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf