Door Anneke Lubbers op 22 mei 2017

Vragen over slechte fietspaden in onze gemeente

Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.
De Kwestie:
In het Dagblad van het Noorden is op zaterdag 20 mei een overzicht gepresenteerd van de beste en de slechtste fietspaden van Drenthe. Alhoewel hier geen sprake is van een a-selecte steekproef, geeft het toch een beeld van wat veel lezers van die krant ervaren. En dergelijke signalen mogen dan ook aanleiding zijn om zaken op of aan te pakken. Mooi is het in elk geval om te zien dat het fietspad door de Onlanden een van Drenthe’s mooiste is.
Maar de fractie van De PvdA vindt het erg jammer dat er ook twee fietspaden bij de slechtste 5 van Drenthe staan. Hierbij laat Tynaarlo alleen de gemeente Emmen voor zich als gemeente met de slechtste fietspaden. Althans die uit het onderzoek van het DvhN. En dan moet toch anders kunnen. Temeer omdat het niet de eerste keer is dat beide fietspaden, hoofdweg Eelde-Paterswolde en de Hunebedstraat Tynaarlo negatief in het nieuws komen. En dat in een provincie waarin het provinciebestuur veel middelen beschikbaar stelt voor het fietsverkeer.
Naast het feit dat slechte fietspaden mensen minder kunnen doen fietsen en schade kunnen veroorzaken aan fietsen en fietsers, zien wij ook dat door de slechte kwaliteit van de genoemde fietspaden, fietsers steeds vaker de rijweg als alternatief gebruiken. Zeker aan de Hunebedstraat in Tynaarlo, waar al meerdere valpartijen hebben plaatsgevonden, een gevaarlijke en ongewenste situatie.

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie vragen wij het College het volgende:
1. Bent u het met ons eens dat de kwaliteit van beide genoemde fietspaden al meerjarig slecht is en hoe verhoudt zich deze kwaliteit met onze BOR-normen?
2. Bent u bereid om de kwaliteit van beide fietspaden op korte termijn te verbeteren?
3. Bent u het met ons eens dat de verkeersveiligheid in met name de Hunebedstraat in Tynaarlo een zorgelijk punt is?
4. Bent u het met ons eens dat de kosten hiervan prima gedekt zouden kunnen worden uit het budget voor wegenonderhoud of desgewenst uit de resultaten jaarrekening 2016?
5. Kunt u de raad op korte termijn een plan ter verbetering voor leggen?
6. Indien u afwijzend antwoordt, wat is uw alternatief?

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers